KILDER

001. Wikipedia

002. Snorre kongesagaer. Stormutgaven. Oversatt av Dr.Gustav Storm i år 1899

003. Slekten Skunck

004. Jelsa bygdebok

005. Suldal bygdebøker

006. Suldal bygdebøker

007. Den yngre Galtung

008. Bjelkes selvbiografi

009. Hardanger Tidsskrift

010. Stamhuset Rosendal

011. Slekten Bjelke til Østråt

012. Ullensvang gard og ætt

013. Hjelmeland bygdebøker

014. A-magasinet nr. 45 1938

015. Maren Staur`s Likpreken

016. Rolf Scheen: op.cit.,1943

017. Stange Bygdebok Bind 2

018. Vossaboki 2. Gard og ætt

019. Jondal i gammel og ny tid

020. Stord gards og ættesoga II

021. Norsk Biografisk Leksikon

022. Norge i det 17 de århundre

023. Per Nermo sine nettsider

024. Haugesund Dagblad( 1942 )

025. Store Norske Leksikon 1998

026. Sunnhordalandslekter 1 og 2

027. Willy`s slektsider på nettet

028. Rosendal, Baron og Bygning

029. Det norske folks liv og historie

030. Galtungslekten i fortid og nåtid

031. Norsk biografisk Leksikon 1954

032. Nettsidene til Slekt / Genealogy

033. Skankeætten av Roger de Robelin

034. Diplom fra ca. 1536 ( NORV. VII 789 )

035. Fra Strandebarm i ny og gammel tid

036. Tysvær Gards- og Ætt ( bind 6 og 7 )

037. Et diplom fra 1539 ( Dip-Norw b.XXI )

038. Aschehoug og Gyldendal M.Leksikon

039. Aschehoug Konversasjons Leksikon

040. Absalon Pedersen sin dagbok fra 1567

041. Skiftebrev av 1578. Bergen Bymuseum

042. Kvinnherad Gards- og Ættesoga 1 og 3

043. Sjørøver og Admiral, av Rolf Scheen. 1942

044. Tusen år ved Karmsundet, av Aadne Utvik

045. Tilsendt informasjon via e-post og post

046. URD ( Svensk avis. Nr 1. 5. Januar 1929 )

047. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Hefte 3 og 9

048. Diplom. Norw.7.789 og Diplom.Norw.8.589-97

049. Nettsiden om Olavskirken på Avaldsnes

050. Matssønene og ætta deira, NST bind 8, side 330

051. Dronning Margareta og Kalmar-unionen ( 1956 )

052. Medlemsbladet for DIS-HAUGALAND. nr 8 i 1998

053. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, band 16, Hefte 1

054. Agder forsvarsdistrikt Nr 7, av Børre R. Gundersen

055. jfr. Diplom Norv. II No. 996 og 1001 samt No. 163-64

056. Stamtavle over admiral Christoffer Trundsen etterslekt

057. Vår felles slektshistorie. Kap. 6: Galt eller Galtung. Hardanger/Sunnhordland/Ryfylke, Perioden 1100 - 1650

058. Vår felles slektshistorie. Kaptittel 19. Rustung/ Onarheim/Våge

059. Seim i Kvinnherad var Christoffer Trondsson gods. OJE i 1533

060. Diverse nettsider, som inneholder slekt, forfedre og slektstre

061. Ukjent kilde. Notater hentet fra den gamle nettsiden

062. Rogaland Infanteriregiment nummer 8 1629-1995, av Peter Marki

063. Dronning Margareta og Kalmarunionen. Halvdan Koht. Aschehoug og Co. Oslo 1956

064. Et brev datert 10. november år 1538 fra enkedronning Maria av Ungarn. DN.7, nr.789

065. Diverse nettsider om Rustung ætta, om Olav Engelbrektsson og om Steinviksholmen

066. Christopher Throndssøn Rustung, hans søn Enno og hans datter skottefruen, av L. Daae. 1872

067. Anita sine nettsider om hennes slekt og forfedre

068. Tore Erland sine nettsider om hans slekt og forfedre