INFORMASJON OM NETTSIDEN

Bilde av Baroniet

Bilde av en figur
Bilde av kirke

NETTLESERE

Nettsiden er testet i nettleserene "Firefox versjon 19.0", "Opera versjon 12.16", "Internet Explorer versjon 10.0.9200 (Windows 7 og nyere) og versjon 8.0.6001 (Windows Vista og eldre)", "Google Chrome versjon 25.0.1364" og "Safari versjon 5.1.7". Fant to forskjeller og den ene var det lille infovinduet "KRISTOFFER TRONDSON RUSTUNG", som kommer opp på skjermen når man trykker på høyretasten på datamusen. Det var ikke helt likt i de forskjellige nettleserene. Men fungerte på omtrent den samme måten og kan lukkes ved å trykke på "OK". Den andre forskjellen var lysbildefremvisningen, som man finner i fotoalbumet. Dette kan kun kjøres manuelt i "Google Chrome" og i "Safari". I de andre nettleserene kan man velge om dette skal gjøres automatisk eller manuelt. Hvis man ønsker å forstørre eller å krympe teksten kan man i "Firefox" trykke på "Vis" oppe i menyfeltet og deretter trykke på "Skalering". I "Opera" og i "Internet Explorer" trykker man også på "Vis" og deretter på "Zoom". I "Google Chrome" trykker man på knappen "Tilpass og..." og deretter velger man størrelse ved å trykke på "-/+" ved teksten Zoom. I "Safari" trykker man på knappen "Vis en meny for nåværende side" og deretter på "Zoom".

Nettsiden fungerer også noelunde greit på ipad, der den er testet i nettleserene "Opera mini versjon 7.0.5", "Google versjon 2.5.1" og "Safari versjon 6.1.2". Men det lille infovinduet "KRISTOFFER TRONDSON RUSTUNG" fungerer ikke da man ikke bruker datamus på ipad og derfor fungerer heller ikke bildene, som skifter bilde når markøren berører dem. Dette gjelder også bildene som åpnes via temateksten, når markøren legges opp ordet (bilde). Fotoalbumet fungerte kun i "Google" og i "Safari" og ved å trykke på de små bildene får man se dem i full størrelse. Lysbildefremvisningen kan kun kjøres manuelt i disse to nettleserene mens det også kan kjøres automatisk i "Opera". Men man kan ikke se filmene da det ikke går an å instalere adobe flash player på ipad. Det var kun nettleseren "Safari" som kunne skrive ut fra IPAD. Hvis man ønsker å forstørre eller å krympe teksten bruker man fingrene til å dra ut teksten eller å presse teksten sammen på skjermen. Dette var likt på de tre nettleserene, som er brukt til å teste nettsiden.

Bilde av et icon
Bilde av et icon
Bilde av et icon
Bilde av et icon
Bilde av et icon

MENYENE

På denne nettsiden er det 3 forskjellige menyer, som styrer hver sin del av nettsiden, og det er kun på startsiden at man kan se alle menyene samtidig. Ved å bruke menyene "KRISTOFFER, TROND...." og "KRISTINE, MAGDALENA...." kan man lese temateksten (Historien om Kristoffer og hans familie) og ved å bruke menyen "INFORMASJON, INNHOLD...." kan man lese om selve nettsiden, bruke innholdsfortegnelsen og registeret angående temateksten, se hvilke kilder som er brukt i temateksten, se alle bildene i et eget fotoalbum, sende melding til meg, skrive i gjesteboken, litt informasjon om meg og linker til andre nettsider. Ved å trykke på "HOVEDMENY", som man finner på alle menyene (ikke på startsiden), kommer man tilbake til startsiden og hvis man oppdager en feil på nettsiden eller at det mangler noe, så kan man trykke på "FEIL", som man også finner på alle menyene og kun på den ene menyen, hvis man er på startsiden. Ved å trykke på "TILBAKE", som man også finner på alle menyene og kun på den ene menyen, hvis man er på startsiden, kommer man tilbake til forrige side eller til forrige avsnitt. På menyene "KRISTOFFER, TROND...." og "KRISTINE, MAGDALENA...." finner man også "SKRIVE" (ikke på startsiden) og ved å trykke på den kan man skrive ut hele siden, som man er på. Vær obs på at det kan bli mange ark som skrives ut da flere av sidene har ganske mye tekst. Teksten "TRYKK HER" vises på skjermen når markøren berører et av tekstfeltene i menyene og da kan man trykke.

Når man foreksempel trykker på "KILDER" vil tekst og bakgrunn bytte farger til "KILDER" når man kommer til den siden, hvor man kan se kildene, som er brukt i temateksten. Trykker man foreksempel på "KRISTOFFER" vil tekst og bakgrunn bytte farge til "KRISTOFFER" når man kommer til den siden, hvor man kan lese om Kristoffer. (De to nevnte eksempelene her vises ikke helt normalt i "Internet Explorer versjon versjon 8.0.6001". Se da på "INFORMASJON" på meny. Der har tekst og bakgrunn byttet farge fordi man nå er på informasjonsiden). Hvis man igjen trykker på "KILDER" eller på "KRISTOFFER" når disse har byttet farge, vil man kun komme til toppen av den siden man er på og teksten "TRYKK HER" vil ikke vises på skjermen når markøren berører disse tekstfeltene. Men dette gjelder ikke "INNHOLD", "BILDER", "MELDING" og "GJESTEBOK", som har flere roller. Når disse tre har skiftet farge kan man skifte mellom flere sider ved å trykke på dem.

Når man foreksempel har trykket på "KRISTOFFER" og leser om han, vil man med jevne mellomrom oppleve at det dukker opp linker i teksten eller mellom avsnittene. Ved å trykke på en av disse linkene vil man enten komme til en annen plass på siden eller til en annen side og da vil menyen endre seg fordi man har kommet til en ny side. Ved å trykke på "TILBAKE" kommer man tilbake til der man var før man trykket på linken. Foreksempel hvis man trykker på linken "Kilder". Da kommer man til en side, som ligger under en annen meny enn de menyene som dekker temateksten. Da kan man enten trykke på "HOVEDMENY" og på "KRISTOFFER" for å komme tilbake til den siden man var på eller man kan trykke på "TILBAKE" for å komme tilbake til forrige side og evenuelt til det avsnittet man var på.

REGISTER

Ved å trykke på "INNHOLD" i menyfeltet vil man få se innholdsfortegnelsen for temateksten og der kan man kan velge kaptittel ved å trykke på teksten. Ved å trykke engang til på "INNHOLD" vil man få se et alfabetisk register over noen av personene, noen av stedene og noen av bygningene, som er beskrevet i temateksten. Det er kun den første bokstaven i navnet som ble brukt når registeret ble satt opp alfabetisk. Trykk på navnet for å lese om personen, stedet eller om bygningen.

TEMATEKST

Ved å trykke på "KRISTOFFER, TROND...." eller på "KRISTINE, MAGDALENA...." i menyfeltet kommer man til sidene med tematekst (Historien om Kristoffer og hans familie), som har diverse linker både inni teksten og mellom avsnittene. Det er to forskjellige typer linker her og den ene typen er "(bilde)", der det vises et bilde i et eget vindu når markøren berører linken. Det går ikke an å trykke på disse linkene. Bilde forsvinner automatisk når markøren fjernes fra linken/bilde. Hvis dette ikke fungerer så må man tillate at nettleseren viser pop-up vinduer mens man er på denne nettsiden. I "Firefox" gjøres dette ved å trykke på "Verktøy" og deretter på "Innstillinger". I det nye vinduet trykker man på "Innhold" og deretter fjerner haken ved "Blokker sprettoppvinduer". Tilslutt trykker man på "Ok". I "Opera" trykker man også på "Verktøy" og deretter på "Innstillinger". I det nye vinduet velger man mappen "Generelt" og endrer innstillingen i rullegardinen ved teksten "Sprettoppvinduer". Tilslutt trykker man på "Ok". I "Internet Explorer" trykker man på "Verktøy" og deretter på "Alternativer for internett". I det nye vinduet velger man mappen "Personvern" og fjerner haken ved "Slå på Popub-blokkering" / "Aktiver Popup-blokkering". Tilslutt trykker man på "Ok". I "Google Chrome" trykker man på knappen "Tilpass og..." og deretter på "Innstillinger". I det nye vinduet trykker man på "Vis avanserte innstillinger" og deretter på knappen "Innstillinger for innhold". I det nye vinduet setter man på en hake ved "Tillat alle nettsider å vise forgrunnsvinduer" og deretter trykker man på "Ferdig". Deretter lukker man det siste vinduet ved å trykke på "X" helt oppe vedsiden av teksten "Innstillinger". I "Safari" trykker man på knappen "Vis en meny generelle Safari-innstillinger" og fjerner haken ved "Blokker popupvinduer".

Den andre typen linker er foreksempel "Tore Ivarson" eller slottet "Kalmar" og ved å trykke på disse linkene får man mer informasjon om personen eller om slottet. Vær obs på at man vil komme til toppen av et avsnitt, som kanskje ligger på en annen side, der personen eller slottet er mer beskrevet når man trykker på linken. Man kommer ikke automatisk til den linjen i avsnittet, der personen eller slottet er beskrevet. Det kan hende at denne personen eller slottet er grundigere beskrevet på en annen nettside, som jeg har laget, og da vil man komme til en egen infoside angående dette når man trykker på linken. Disse linkene viser automatisk teksten "TRYKK HER" når markøren berører linken. Mellom avsnittene vil man finne linken "Kilder", som fungerer på samme måten som de to andre linkene, som er nevnt i dette avsnittet. Ved å trykke på linken kommer man til en ny side, der man kan se alle kildene, som er brukt i temateksten. Alle kildene har vært sitt nummer og rett bak linken "Kilder" i temateksten kan man se hvilke kilder som er brukt ved å se på nummerene. Etter at man har trykket på linken "Kilder" og har sett hvilke kilde som er brukt ved hjelp av nummeret, kan man trykke på "TILBAKE" i menyfeltet for å komme tilbake til det avsnittet som man holdt på med å lese i temateksten. Noen av kildene er understreket og det betyr at denne kilden er en nettside eller har sin egen nettside. Ved å trykke på kildenavnet, som er en link, kommer man til en ny side, der man finne diverse linker og også en link, som heter det samme som kilden. Ved å trykke på denne linken kommer man til en ny nettside, som er selve kilden eller som beskriver kilden. Ved å trykke på "KILDER" kan man se alle kildene, som er brukt i temateksten.

Ved å trykke på "SKRIVE" kan man skrive ut hele siden, som man befinner seg på. Vær obs på at det kan bli mange ark som skrives ut da flere av sidene har ganske mye tekst. Denne funksjonen kan kun brukes på sider med tematekst. Pågrunn av mye skrivearbeid angående denne nettsiden så kan det hende at det dukker opp skrivefeil både i temateksten og andre plasser på denne nettsiden. Da hadde det vært flott om man kunne sende en feilmelding ved å trykke på "FEIL" i menyfeltet. Les mer om dette under "FEIL" på denne siden.

 

Fram til omkring år 1900 var det normalt i Norge at barna fikk faren sitt fornavn som et slags etternavn. Hvis faren bar navnet Ivar, så ville sønnen få etternavnet Ivarson (Ivarsen, Ivarsøn) og datteren ville få etternavnet Ivarsdatter (Ivarsdotter). En sjelden gang og da vanligvis på offentlige papirer eller i kirkebøker, ble bostedet også brukt som et etternavn. Foreksempel hvis Ivar bodde på gården Erland, så kunne navnet bli Ivar Petterson Erland i kirkeboken. Men hvis Ivar flyttet til Førre og navnet hans på nytt ble brukt i en kirkebok, så ble navnet Ivar Petterson Førre. Man brukte ikke bostedet som etternavn hvis man bodde i byen og da brukte man kun faren sitt fornavn som etternavn. Denne praksisen med å bruke faren sitt fornavn som etternavn ble også brukt i andre land og er forsatt i bruk på Island omkring år 2014. Omkring år 1900 begynte man i Norge å ta til seg navnet på bostedet som fast etternavn og dette gjaldt hovedsaklig de som bodde på gårdene. De som bodde i byene tok normalt til seg faren sitt etternavn, som i dette eksempelet var Ivarson. Dermed fikk hele familien og deres etterkommere etternavnet Ivarson, som etterhvert ble endret til Ivarsen (Iversen). Mange valgte etterhvert å bytte ut de tre siste bokstavene "son" med "sen" i etternavnet. Foreksempel ble navnet Hansson endret til Hansen og Olavson (Olason) endret til Olsen. Det hendte også at byfolk tok til seg gårdsnavn som etternavn fordi faren da var sønn av en bonde, som hadde tatt til seg navnet på bostedet som etternavn.

I temateksten har man valgt å bruke faren sitt fornavn som etternavn på alle personene, som er nevnt i teksten. Selv om personen bodde i et land, som ikke brukte denne tradisjonen eller at personen var adlet, så er det alikevel blitt valgt å kjøre likt opplegg på alle. En av årsakene for å gjøre dette var for å spare arbeid med å spore opp diverse gamle etternavn eller slekstnavn, som har blitt brukt i teksten hvis dette er nevnt i kildene. I de tilfellene man ikke kjente til faren sitt navn er det blitt valgt å kun bruke fornavnet og eventuelt adelsnavnet eller slektsnavn som er blitt brukt på personen.

BILDER

Filmene, bildene, tegningene og maleriene er kopibeskyttet (C) og må derfor ikke kopieres fra denne nettsiden. Under eller ved siden av alle bildene er det informasjon om hvem det er som har tatt bilde, hvem som eier det og eventuelt dato og klokkeslett når bilde ble tatt. Under eller ved siden av tegningene og maleriene er det informasjon om hvem det er som har tegnet eller malt det, hvem som eier det og eventuelt dato og klokkeslett når det ble tegnet eller malt. Informasjon angående filmene befinner seg under vinduet, der man kan se filmen, og/eller eventuelt på slutten av filmen. Ved å ta kontakt med meg kan man få kopier av de bildene som jeg har tatt selv. Trykk på "MELDING" i menyfeltet og husk å oppgi bildenummer, som man finner under de små bildene i fotoalbumet. Jeg vil da sende dem via e-post. Hvis man ønsker å bruke bildene på en nettside, så må man informere om hvem det er som har tatt bildene og hvilke nettside bildene er hentet fra. Adressen til denne nettsiden er "http://www.k-rustung.com".

Noen av bildene, tegningene og maleriene er kopiert fra Wikipedia og disse kan man selv kopiere derfra, hvis fotografen eller maleren har tillatt det. Trykk på "LINKER" i menyfeltet for finne link til Wikipedia. Disse bildene, tegningene og maleriene må ikke kopieres fra denne nettsiden pågrunn av kopibeskyttelsen (C). Det som eventuelt er kopiert fra Wikipedia vil ha informasjon om dette under eller ved siden av bilde, tegningen eller maleriet. Angående resten av bildene, som ikke er tatt av meg og som ikke er kopiert fra Wikipedia, så har jeg fått tillatelse av eierene til å bruke disse bildene på denne nettsiden og man må ikke kopiere disse bildene, som er kopibeskyttet (C). Det samme gjelder diverse tegninger og malerier, som heller ikke er kopiert fra Wikipedia. Det vil være mer informasjon om dette under eller ved siden av bilde, tegningen eller maleriet. Et par av bildene og noen av maleriene er brukt uten forespørsel til fotografen eller til maleren. Det kommer av at disse er gått bort og da har jeg valgt å holde meg til åndsverkloven, som omkring år 2013 sier følgende angående bilder: "vernetiden for bildene varer i utgangspunktet i fotografens levetid og 15 år etter utgangen av vedkommendes dødsår. Minimum vernetid er likevel 50 år etter at bilde ble laget". Angående malerier er vernetiden forelda hvis opphavsmannen har vært død lenger enn 70 år. Under eller vedsiden av disse bildene og maleriene er det informasjon om hvem det er som har tatt dem eller malt dem, hvem som eier dem og eventuelt dato og klokkeslett når de ble tatt eller malt. Man kan heller ikke kopiere disse fra denne nettsiden. Bildene, som er brukt på undersiden angående eieren av denne nettsiden, er såkalte "juksebilder". Trykk på "MEG" i menyfeltet for å se denne siden. Disse bildene er hentet fra filmen "Ringenes Herre" og via en nettside, som jeg fant linken til på Facebook, kunne jeg erstatte ansiktet til skuespilleren med mitt eget. Da dette ble gjort for en tid tilbake, så husker jeg ikke navnet på nettsiden eller adressen. Men i følge informasjonen på denne nettsiden så kunne man bruke disse "juksebildene" på sine egne nettsider.

Filmene er også kopibeskyttet (C) og kan derfor heller ikke kopieres eller lastes ned fra denne nettsiden. Men man kan eventuelt vise dem på en egen nettside ved å lage koplinger til disse adressene: "http://youtu.be/lFTLcjqhJpI" og "http://youtu.be/rTSMQLjttrQ". Disse adressene ble testet i 2013. Setter stor pris på at man oppgir denne nettsiden som eier av filmene hvis man bruker dem på sin egen nettside og at man også lager en link på sin nettside til denne nettsiden, som har adressen http://www.k-rustung.com. Man kan se både filmene, bildene, tegningene og maleriene ved å trykke på "BILDER" i menyfeltet. Med jevne mellomrom finner man linken (bilde) i temateksten og på informasjonsidene, og ved å legge markøren oppå linken vil man få se et bilde, som passer eller hører til teksten. Det går ikke an å trykke på disse linkene og bilde forsvinner automatisk når markøren blir fjernet fra linken/bilde. Hvis dette ikke fungerer så må man tillate at nettleseren viser pop-up vinduer mens man er på denne nettsiden. Les mer om dette under "TEMATEKST" på denne siden.

LINKER

Hvis man har en nettside som omhandler historie, forfedre, gamle bygninger og så videre, så kan man få en link til sin nettside på denne nettsiden. Det eneste kravet som stilles er at man lager en link til denne nettsiden på sin egen nettside. Linken må hete "Kristoffer Trondson Rustung" og peke mot url-adressen http://www.k-rustung.com. Eller man kan ta en kopi av koden under her og lime den inn på sin egen nettside, der man vil plassere linken.

<font color="#000000" size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a href="http://www.k-rustung.com/" target="_blank" title="Kristoffer Trondson Rustung">Kristoffer Trondson Rustung</a></b></font>

Etter at man har laget en link på sin nettside kan man sende meg en melding angående linkbytte ved å trykke to ganger på å "MELDING" i menyfeltet.

DVD

Denne nettsiden ligger på en server hos "Pro isp" og jeg betaler for å ha nettsiden og domenenavnet mitt der. Derfor vil denne nettsiden bli fjernet den dagen jeg går bort og derfor er planen å gi ut temateksten i bokform med et begrenset antall bilder, slik at biblotekene i distriktet får hvert sitt eksempel. Disse bøkene kommer kun til å inneholde bilder som jeg har tatt selv. I tillegg hvis alt går som planlagt vil jeg også lagre denne nettsiden på dvdèr, slik at man kan se hele innholdet på sin egen pc ved hjelp av en nettleser uten å være tilkoplet internett. Biblotekene vil også få et par kopier av denne dvdèn, som også kun kommer til å inneholde bilder som jeg har tatt selv og filmene. De andre bildene, maleriene og tegningene, som er brukt på denne nettsiden, tilhører andre personer, som har gitt meg tillatelse til å vise dette gratis på denne nettsiden. Derfor kan jeg ikke og vil ikke formidle disse bildene, maleriene og tegningene videre til andre. Les mer om dette under "BILDER" på denne siden. Hvis man ønsker en kopi av denne dvdèn så er det mulig å bestille den av meg og jeg tar 200,- pr. dvd og dette er medregnet porto. Dvdèn blir sendt som brev og derfor må beløpet forhåndsbetales inn på min konto før jeg sender den. Sender mer informasjon om dette når jeg mottar bestillingen, som må inneholde både navn og adresse. Trykk på "MELDING" i menyfeltet for å sende en bestilling til meg.

ETTERLYSNING

1. På noen av undersidene mangler jeg navn eller/og opplysninger om barna og noen generasjoner framover på dem. Hvis det er noen som har informasjon om dette, så hadde det vært flott om man kunne sende en kopi av det til meg ved å trykke på "MELDING" i menyfeltet.

2. Jeg har hørt at Erkebiskopen Olav Engelbrektsson hadde flere nevøer. Er det noen som vet noe mer om dette? Ta gjerne kontakt med meg ved å trykke på "MELDING" i menyfeltet.

3. Jeg har hørt at Magdalena Tronds og Erik Eriksen Orm på Vatne i Stord hadde flere barn enn bare datteren Anna. Er det noen som vet noe mer om dette? Ta gjerne kontakt med meg ved å trykke på "MELDING" i menyfeltet.

FEIL

Det ville vært fint om man tok kontakt med meg ganske raskt etter at man har funnet en eller flere feil på denne nettsiden. Det kan være en link som ikke virker, et bilde som mangler, skrivefeil i teksten og så videre. Hvis man har opplevd å få "FEILMELDING" (bilde) Bilde av feilmelding så kan det bety at en link ikke virker, at en underside ikke eksisterer eller flyttet eller slettet, at man har skrevet feil adresse oppe i adressefeltet på nettleseren, kommet hit via en annen nettside der linken ikke virker, serveren til "Pro isp" er nede pågrunn av vedlikehold, og så videre. Hvis man opplever å få "FEILMELDING" kan man trykke på skiltet for å komme til startsiden på denne nettsiden og deretter trykke på "FEIL" i menyfeltet, for å eventuelt ta kontakt med meg angående feilen, som var årsaken til at man fikk "FEILMELDING". Har opplevd at "FEILMELDING" krasjer i "Internet Explorer versjon 8.0" på eldre pcèr. Men på nyere pcèr fungerer denne siden helt normalt i "Internet Explorer versjon 8.0" og det kan jo ha noe med internminne eller med prossesoren på de eldre pcène.

Vær obs på at nettsiden kun er testet i "Firefox", "Opera", "Internet Explorer", "Google Chrome" og "Safari". Les mer om dette under "NETTLESERE" på denne siden. Det er ikke sikkert at nettsiden vil fungere normalt i andre nettlesere. Anbefaler at nettleseren kan vise pop-up vinduer mens man er på denne nettsiden. Les mer om dette under "TEMATEKST" på denne siden. Anbefaler også å trykke på tasten "F5" på tastaturet eller trykke på "Oppdater" oppe på menyfeltet til nettleseren for å se om det hjelper angående feilen før man eventuelt sender feilmelding til meg ved å trykke på "FEIL" i menyfeltet. Beskriv feilen så godt man kan og eventuelt adressen til siden, der man fant feilen. Foreksempel http://www.k-rustung.com/bilder/album/album01.html. Vær obs på at kvitteringsidene, som man får se etter at man har sendt en melding via skjemaene, inneholder a og o istedenfor å og ø. Dette skyldes at kvitteringsidene ligger på en engelsk server.

Nettsiden med undersider er testet hos W3C Markup Validation Service og man fant kun 8 små feil totalt på hele nettsiden. Disse feilene, som ikke utgjør noen risiko eller fare for nettsiden eller for dem som besøker nettsiden og kun er skrivefeil i skjulte koder, må være her for at nettsiden skal fungere helt normalt. 2 av feilene gjør at lysbildefremvisningen, der man kan se bilder, fungerer helt normalt. 4 av feilene ligger på infosiden og gjør at eksempelene angående menytekst, som skifter farge, kan vises helt rett i eksempelene. De to siste feilene skyldes "LIKE" knappen (facebook) på startsiden og på infosiden om meg. Knappen fungerer ikke uten denne feilen.

Bilde av Markup Validation Service