MARGRETE KRISTOFFERSDATTER TRONDS

Vær obs på at teksten under her er hentet fra den gamle nettsiden og vil fra omkring år 2014 bli oppgradert eller endret, da jeg har funnet mer eller/og nyere stoff. I teksten er det flere linker til andre undersider og disse skal fungerer normalt. Men ikke slik det er beskrevet på infosiden, da det beskriver nettsiden etter at den er blitt oppgradert/fornyet. Linkene åpner en ny underside og man vil komme til toppen av den når man trykker på linken. Bildene, som hørte til denne teksten da det låg på den gamle nettsiden, er ikke blitt flyttet over til denne nettsiden, og hvis man ønsker å se disse bildene må man besøke den gamle nettsiden. Se link (skilt) på startsiden. Trykk på "HOVEDMENY" og deretter på "KILDER", for å se hvilke kilder som er brukt angående denne teksten.

Margrete Kristoffersdatter Tronds ble født før år 1557 i Danmark og hun kom til Norge, da hennes far, Kristoffer Trondson, døde i år 1565. Hun giftet seg først med enkemann Jørgen Pedersen Staur fra Nervik i Ølen. Han var dansk og hadde blitt adlet i år 1527. Jørgen hadde tideligere vært gift med Gudrun Jonsdatter Theiste. Margrete og Jørgen bosatte seg først på Onarheim i Tysnes. Jørgen var befalingsmann i Sunnhordaland og flyttet senere til Trondheim med sin familie, da han ble lagmann i Nordland. Det hende at de bosatte seg på gården Fosen i sør Trøndelag, som Margrete kan ha arvet etter sin far Kristoffer. Margrete og Jørgen fikk to barn, som ble født på Onarheim.

 

1. Henrik Jørgensen Staur var født før år 1560 og han døde i år 1609. Han ble lagmann i Trondheim i år 1589 og i Jemteland fra år 1596. Det hende at han bodde på gården Fosen i sør Trøndelag, som han kan ha arvet etter sin mor. Henrik hadde sønnen:

 

A. Jørgen Henriksen Staur var lagmann i Trondheim og han var gift med Øllegård Hansdatter Rød. De to bodde på storgården Fosen i sør Trøndelag, som Jørgen nok har arvet etter sin far. Hans oldefar, Kristoffer Trondson, hadde i sin tid bodd på den samme gården.

 

2. Bodil Jørgensdatter Staur var født før år 1560 og hun døde i år 1622. Bodil flyttet tilbake til Hardanger i sammen med moren sin, da hennes far døde. Bodil hadde skifte etter seg i år 1622. Bodil giftet seg med den rike Hans Jørgesen og de to bosatte seg på Onarheim. Hans arvet gården etter sin far Jørgen Pedersen i år 1580. Bodil og Hans fikk sju barn.

 

A. Jørgen Hansen giftet seg med Anna Ivarsdatter og de to bodde på gården Onarheim. Senere flyttet de til gården Maage i Ullensvang. Jørgen og Anna fikk tre barn.

 

A1. Lauritz Jørgensen bodde på Nernes.

 

A2. Torkel Jørgensen bodde på Furhovde i Strandebarm.

 

A3. Aamund Jørgensen bodde på Sandven i Kvam.

 

B. Anders Hansen var født i år 1602 og han var først gift med en ukjent kvinne. De to bodde på gården Onarheim, der de fikk tre barn.

 

B1. Johannes Andersen ble født i år 1628 og han døde i år 1702. Han ble gift med Johanne Heinesdatter, som kom fra Øyre i Kvinnherrad. Hun døde i år 1709. Johanne var datter av Heine Andersen på Øyre, som var broren til Christi Andersdatter, som ble stemoren til Johannes. Johannes og Johanne fikk fem barn.

 

B2. Rosamunde Andersdatter var gift to ganger. Først med Johannes Olsen på Elsaker i Tysnes, som døde i år 1668, og deretter med Aksel Nilsen på Elsaker i Tysnes. Med sin siste mann fikk hun et barn.

 

B3. Anna Andersdatter ble født i år 1636 og hun døde i år 1699. Hun giftet seg med Engel Pedersen, som ble født på Gjerde i år 1623 og døde i år 1740. De to bodde på gården Kjerevik i Varaldsøy, der de hadde tre barn.

 

B. Anders Hansen giftet seg på nytt med Christi Andersdatter fra Enes. Anders døde i år 1669 og Christi døde i år 1684. Anders solgte i år 1632 slektsgården Onarheim til Bertel Lauritsen Hørby, som bodde på gården Hatteberg. Barna til Anders forsøkte å ta gården tilbake på odel i år 1662. De vant for underretten, men dommen ble forkastet av overretten, så Ludvig Holgersen Rosenkrants, som i år 1662 eigte gården Onarheim fikk beholde den. Derfor forble gården Onarheim en del av Baroniet i Rosendal. Anders og Christi bodde på Våge i Varaldsøy, der de fikk 11 barn.

 

B4. Hans Andersen.

 

B5. Laurits Andersen ble født i år 1640 og han døde i år 1696. Han var gift med Ingeborg Samsonsdatter, som døde i år 1707. Hun kom fra Skjelned. De to bodde på nedre Våge, der de fikk seks barn.

 

B6. Svale Andersen ble født i år 1645 og han døde i år 1730. I år 1679 ble han gift med Anna Larsdatter fra Haukås. De to bodde på gården Våge, der de fikk to barn.

 

B7. Aamund Andersen ble født i år 1652 og han døde i år 1728. I år 1677 ble han gift med Magdele Pedersdatter fra Trå. Hun ble født i år 1658 og hun døde i år 1701. De to bodde på gården nedre Våge, der de fikk seks barn.

 

B8. Anders Andersen ble født i år 1656 og han døde i år 1709. Han var gift med Else Samsonsdatter, som ble født i år 1665 og døde i år 1751. Hun kom fra Kjerland og var av Sleeætta. De to bodde på Kjerevik på Varaldsøy, der de fikk fem barn.

 

B9. Blanceflor Andersdatter ble født i år 1638 og hun døde i år 1690. Hun var gift med Arne Eriksen fra Gravdal. Han var født i år 1622 og han døde i år 1701. De to bodde på Gravdal på Varaldsøy, der de fikk sju barn.

 

B10. Johanne Andersdatter var gift med Gulbrand Knutsen, som ble født i år 1631 på Bundhus i Kvinnherrad. Han døde i år 1721 og Johanne døde i år 1699. De to bodde på gården Nernes på Varaldsøy, der de fikk et barn.

 

B11. Bodel Andersdatter ble født i år 1640 og hun døde i år 1712. Hun var gift med Vilum Larsen fra Haukås. Han var født i år 1648 og døde i år 1689. De to bodde på gården Haukås på Varaldsøy, der de fikk fire barn.

 

B12. Sofie Andersdatter ble født i år 1650 og hun døde i år 1694. I år 1677 ble hun gift med Anders Brynjulvsen fra Fugleberg. Han var født i år 1653 og døde i år 1710. De to bodde på gården Tveit i Varaldsøy, der de fikk fire barn.

 

B13. Anna Andersdatter.

 

B14. Margrethe Andersdatter ble født i år 1655 og hun døde i år 1740. Hun var gift med Paul Samsonsen fra Kjerland. Han var født i år 1658 og døde i år 1737. De to bodde på gården Kjerland, der de fikk seks barn.

 

C. Peder Hansen, som ble borger i Bergen. Senere bodde han i Gravdal i Strandebarm.

 

D. Sven Hansen bosatte seg på Nesthus.

 

E. Laurits Hansen bosatte seg på Elsaker.

 

F. Anna Hansdatter giftet seg med Svale Christophersen fra Malkenes. Han døde i år 1620. Magdalena Tronds var oldermor til Svale. Anna og Svale bodde først på gården Malkenes og deretter flyttet de til gården Vambheim, som låg i Hardanger. Svale og Anna fikk et barn.

 

F1. Chrisopher Svalesen ble født i år 1615 og han døde i år 1693. Han var gift med Ingeborg fra Ølve. De to bodde først på Vik i Strandvik fra år 1646 til år 1654 og deretter bodde de på Gjerde i Strandebarm fra år 1657. De to hadde tre barn.

 

F. Anna Hansdatter giftet seg på nytt med Mikkel Mathisen fra Tveit, som låg på Strandvik. I år 1631 bodde de på Onarheim i Tysnes. Anna og Mikkel fikk to barn.

 

F2. Bodil Mikkelsdatter.

 

F3. N.N. Mikkelsen bodde på Mauranger.

 

G. Sophie Hansdatter giftet seg med Gotskalk Endreson og de to bosatte seg på Tveit i Husnes. Sophie levde i år 1657. Sophie og Gotskalk fikk tre barn.

 

G1. Eindride Gotskalksdatter bodde på Tveit.

 

G2. Lars Gotskalksen.

 

G3. Aamund Gotskalksen bodde på Tveit.

 

Margrete Kristoffersdatter Tronds flyttet tilbake til Hardanger etter at Jørgen døde i år 1560. Margrete ble gift på nytt med Aamund Lauritsen av Dahl Ætta. Aamund var født i år 1520 på Dalh i Sandvik. Gaute Ivarson, som er nevnt på Sandvik i Kvinnherrad i årene 1512 - 1550, var onkelen til Aamund. De to nygifte bodde først på Sandvik og deretter på Malkenes i Tysnes. Aamund døde i år 1578, mens Margrete fremdeles levde i år 1578. I en rettsak i år 1578 om arv etter Amunds farmor, Herborg Torbjørnsdtr, snakket Margrete om den da avdøde mannen sin som "ein sempel och ein foldigmann" som var for god til å gjøre sin rett gjeldende overfor farbroren Gaute Ivarsson, som var sønn av Ivar i Valo og Herborg Torbjørnsdatter. Aamund mestret imidlertid skrivekunsten, noe som ikke alle gjorde på den tid. Margrete og Aamund fikk to barn.

 

3. Laurits Aamundsen giftet seg med Birgitte Hansdatter, som var datter av den rike Hans Offesen Rød. Laurits og Birgitte bodde på gården Malkenes i Tysnes. Laurits var død før år 1608. Laurits arvinger ble innkalt til herredagen i Skien i år 1619 for å bevise sitt adelskap. Laurits og Birgitte fikk fire barn.

 

A. Ove Lauritsen var både skibskaptein og fogd. Han bodde i Bergen, der han var gift to ganger. Først med Margrete Clausen fra Bergen og deretter med Margrete Carlsdatter von Marquids, som var søsteren til Anne Cathrine, som var gift med Anders Mowat, som var sønnesønn av Elsa Kristoffersdatter Tronds. Ove døde i år 1637. Med disse to konene fikk han sju barn. Hvem som er mor til hvert enkelt barn vet man ikke. Derfor er alle barna samlet.

 

A1. Hans Ovesen var Kaptein. Han ble begravet i Holmens kirke i København.

 

A2. Karen Ovesdatter ble gift med Oluf Jensen, som kom fra Aarhus i Danmark. Han var toller i Nedstrand i Ryfylke. Karen og Oluf bodde først i Nedstrand og senere bodde de to i Nervik i Ølen. Man vet ikke om de fikk barn.

 

A3. Margrete Ovesdatter giftet seg med Ludvig Fartegnsen fra Stusvik. De to bodde på Sandvik i Kvinnherrad. Man vet ikke hvor mange barn de fikk.

 

A4. Else Ovesdatter giftet seg med Mathis Jacobsen og de bosatte seg på Øster-Eide i Ølen.

 

A5. Anna Ovesdatter.

 

A6. Bodil Ovesdatter.

 

A7. Dorthea Ovesdatter.

 

B. Oluf Lauritsen døde før år 1623.

 

C. Lavina Lauritsdatter giftet seg med Salmund Lauritsen, som var sogneprest i Lit i Jemtland. Han døde i år 1638. Lavina levde fremdeles i år 1665.

 

D. Lars Lauritsen.

 

4. Kristoffer Aamundsen giftet seg med sitt søskenbarn Kristine Akseldatter Fridag, som var datteren til Elsa Kristoffersdatter Tronds. Kristoffer døde i år 1605. Kristine og Kristoffer bodde på gården Seim i Kvinnherrad der de fikk et barn.

 

A. Karen Kristofferdatter døde ugift i år 1611.