MAREN KRISTOFFERSDATTER TRONDS

Vær obs på at teksten under her er hentet fra den gamle nettsiden og vil fra omkring år 2014 bli oppgradert eller endret, da jeg har funnet mer eller/og nyere stoff. I teksten er det flere linker til andre undersider og disse skal fungerer normalt. Men ikke slik det er beskrevet på infosiden, da det beskriver nettsiden etter at den er blitt oppgradert/fornyet. Linkene åpner en ny underside og man vil komme til toppen av den når man trykker på linken. Bildene, som hørte til denne teksten da det låg på den gamle nettsiden, er ikke blitt flyttet over til denne nettsiden, og hvis man ønsker å se disse bildene må man besøke den gamle nettsiden. Se link (skilt) på startsiden. Trykk på "HOVEDMENY" og deretter på "KILDER", for å se hvilke kilder som er brukt angående denne teksten.

Maren Kristoffersdatter Tronds ble født engang mellom år 1550 og år 1552 i Danmark og kom til Norge, da hennes far, Kristoffer Trondson, døde omkring år 1565. Hun giftet seg omkring år 1570 med Olaf Jonsson Theiste og de to bosatte seg på gården Bjelland i Kvinnherad, som hun hadde arvet etter sine foreldre. Det står skrevet i skiftebrevet at Olaf Theiste fikk gården Bjelland i Husnes i Kvinnherrad med Maren. Olaf var sønn av Anne Johansdatter Kruckow og Jon Olufsson Theiste. Kristoffer, som var far til Maren, og Jon jobbet sammen og derfor er det mye som kan tyde på at Maren møtte Olaf for første gang allerede i ung alder via sin far. Maren og Olaf holdt bryllupet sitt i Saltøydegården i Bergen. Olaf eigte også gården Ølfarnes i Skånevik. Maren og Olaf fikk fire barn.

 

1. Hans Olafsson Theiste ble født omkring år 1570/71 og han døde omkring år 1624. Noen kilder skriver at Hans ble født omkring år 1560, samtidig som de samme kildene skriver at hans mor Maren giftet seg omkring år 1570. Hans sine søsken ble født etter år 1570 og derfor ble nok også Hans født etter at moren hans giftet seg. Hans var fut i Sunnhordaland på slutten av 1500 tallet og var gift med Brynhild Tordsdatter Benkestok. De to bodde først på Hananger og senere flyttet de til Lunde på Lista. Brynhild var nok i slekt med Trond Benkestok. Hans og Brynhild fikk fire barn.

 

A. Anne Hansdatter Theiste ble født omkring år 1590. Hun var gift to ganger. Først var hun gift med Trond Tordsen Benkestok, som kan ha vært hennes søskenbarn. Man vet ikke hvor de bodde, men de fikk ingen barn. Deretter var Anne gift med Niels Friis. Man vet ikke hvor de bodde, men de fikk to barn.

 

A1. Helvig Nielsdatter Friis ble født omkring år 1610 og hun var gift med Lazarus Engelsen. Man vet ikke hvor de bodde, men de fikk et barn.

 

A2. Maren Nielsdatter Friis ble født omkring år 1625 og hun døde omkring år 1676. Hun var gift med Samuel Lauritsen, som døde omkring år 1648. De bodde på Landvig der de fikk et barn.

 

B. Trond Hansen Theiste ble født omkring år 1590/91 og han døde omkring år 1660. Han var sjøkaptein og var gift tre ganger. Han bodde på Lunde på Lista med alle de tre hustruene sine. Først var han gift med Karen Friis, som kanskje var søsteren til Niles Friis, som var gift med Anne Hansdatter, som var søsteren til Trond. Trond og Karen fikk to barn.

 

B1. Daniel Trondsen Theiste ble født omkring år 1625 og han døde omkring år 1632. Han var tvilling.

 

B2. Hans Trondsen Theiste ble født omkring år 1625 og han døde omkring år 1645, da han druknet mens han var i Herestatternis tjeneste. Han var tvilling.

 

B. Trond Hansen Theiste giftet seg på nytt omkring år 1634 med Pernille Olufsdatter Rytter og de to fikk to barn.

 

B3. Mogens Trondsen Theiste ble født omkring år 1635 og han døde ugift omkring år 1670. Han var fenrik i København omkring år 1660.

 

B4. Brynhild Trondsdatter Theiste ble født omkring år 1640. Hun giftet seg med Anders Friis omkring år 1660. Anders var nok i familie med Niels Friis, som var onkelen til Brynhild. Man vet ikke hvor de bodde og man vet ikke om de to fikk barn.

 

B. Trond Hansen Theiste giftet seg for tredje gang med Birgitte Rasmusdatter. Men Trond fikk ingen barn i det siste ekteskapet.

 

C. Marina Theiste ble født omkring år 1600 og hun levde fremdeles omkring år 1665. Hun giftet seg omkring år 1630/31 med Hans Jørgensen Gotzow. De to bodde på Vigeland i Sør-Audnedal, der de fikk et barn.

 

C1. Jørgen Hansen Gotzow ble født omkring år 1635 og døde omkring år 1695. Han giftet seg omkring år 1670 med Adelus Olsdatter. De bodde på Vigeland i Sør-Audnedal. Man vet ikke hvor mange barn de hadde.

 

D. Adelus Hansdatter Teiste ble født omkring år 1600/01 og hun giftet seg med Laurits Lauritsen Birkreim omkring år 1629. Man vet ikke hvor de bodde, men de fikk en datter.

 

D1. N.N. Lauritsdatter Birkreim ble født omkring år 1630 og hun døde omkring år 1669. Hun var gift med Ole Pedersen Abelsnes. De to bodde på Abelnes i Hidra, der de fikk et barn.

 

2. Elsebe Olafsdatter Teiste ble født omkring år 1570/71 og hun var gift to ganger. Først giftet hun seg omkring år 1594 med enkemann Claus Fransson Berg, som var sønn av biskop Frans Clausson Berg. Claus hadde tideligere vært gift med Inger Jensdatter Bagge, som døde omkring år 1593. Inger var nok i slekt med Olav Fartegnsson Bagge. Claus og Inger giftet seg omkring år 1575 og de fikk 12 barn. Elsebe og Claus fikk 8 barn. Men kilden min nevner bare navnet på et av barna. Se under her. Claus døde omkring år 1616. Deretter giftet Elsbe seg på nytt med Peder Christophersen Rytter omkring år 1616/17.

 

A. Barbara Clausdatter. Man vet at hennes mor bar navnet Elsbe Teiste.

 

3. Anders Olafsen Teiste ble født omkring år 1571/72 og han døde omkring år 1628. Han bodde på forskjellige plasser. Omkring år 1625 bodde han på Eide i Telnes og omkring år 1630 bodde han på Seljeseth.

 

4. Barbara Olafsdatter Teiste ble født omkring år 1572/73 og hun var gift med Arild Olafsen Gyldensø. Man vet ikke hvor de bodde, med de fikk et barn.

 

A. Maren Arildsdatter Gyldensø ble født omkring år 1590/91 og hun døde omkring år 1682/83. Hun var gift med Eskild Christensen Griis og de to bodde på Enebakk i Akershus, der de fikk tre barn.

 

A1. Søfren Eskildsen ble født omkring år 1608 og han døde omkring år 1666. Han var kjøpmann og Rådmann i Christiania. Han var gift med Anna Thorkildsdatter og de to bodde på Piperviksporten i Christiania. Søfren og Anna fikk to barn.

 

A2. Anne Eskildsdatter ble født omkring år 1619/20. Hun ble gift med Niels Lauritsen omkring år 1640/41 og de to bodde i Christianina, der de fikk to barn.

 

A3. Christen Eskildsen ble født omkring år 1625/26 og han døde omkring år 1694. Han var rådmann i Christiania fra omkring år 1670 til omkring år 1687. Han var gift tre ganger. Først giftet han seg med Sigrid Andersdatter Hack omkring år 1648 i Christiania. Med henne fikk han to barn. Deretter giftet han seg med Sophie Bang omkring år 1674 i Christiania. Han fikk ikke barn med henne. Tilslutt giftet han seg med Kirsten Leuch omkring år 1689 i Christiania og fikk to barn med henne.