MAGDALENA KRISTOFFERSDATTER TRONDS

Vær obs på at teksten under her er hentet fra den gamle nettsiden og vil fra omkring år 2014 bli oppgradert eller endret, da jeg har funnet mer eller/og nyere stoff. I teksten er det flere linker til andre undersider og disse skal fungerer normalt. Men ikke slik det er beskrevet på infosiden, da det beskriver nettsiden etter at den er blitt oppgradert/fornyet. Linkene åpner en ny underside og man vil komme til toppen av den når man trykker på linken. Bildene, som hørte til denne teksten da det låg på den gamle nettsiden, er ikke blitt flyttet over til denne nettsiden, og hvis man ønsker å se disse bildene må man besøke den gamle nettsiden. Se link (skilt) på startsiden. Trykk på "HOVEDMENY" og deretter på "KILDER", for å se hvilke kilder som er brukt angående denne teksten.

Magdalena Kristoffersdatter Tronds ble født i Trondheim omkring år 1535/36. Hun var det andre barnet til Kristoffer Trondson og Karen ( Karine ) Knutsdatter, som bodde i Trondheim på denne tiden. Omkring år 1536/37 bodde Magdalena på gården Seim i Kvinnherrad i sammen med moren sin og storesøsteren sin, som bar navnet Kristine Kristoffersdatter Tronds. Omkring år 1536/37 fikk Magdalena og Kristine en søster til, som fikk navnet Anna Kristoffersdatter Tronds. Ved påsketider omkring år 1537 ble de tre jentene med sine foreldre til Nederland, hvor de bosatte seg i byen Lier i Brabant i Belgia. Omkring år 1538 flyttet den lille familien til Emden, som låg i det såkalte Østfriesland. Omkring år 1538 fikk de tre søstrene en lillebror, som fikk navnet Enno Kristofferson Trondsen. Omkring år 1542 flyttet den lille familien til Danmark, der de bosatte seg i Æbelholt kloster, som låg på Nordsjælland. I Danmark fikk Magdalena flere søstre. Det var Dorthea Kristoffersdatter Tronds, som født omkring år 1545/50, Elsa Kristoffersdatter Tronds, som var født omkring år 1550/51, Maren Kristoffersdatter Tronds, som var født omkring år 1550/52 og Margrete Kristoffersdatter Tronds, som var født før år 1557. Familien hadde også nå sitt eget hus i København og de var også blitt adlet. Magdalena og hennes søstre fikk nok etternavnet Tronds, da familien ble adlet i Danmark.

 

Omkring år 1554/55 giftet Magdalena seg med Erik Eriksson av Orm-ætta. Erik, som var født omkring år 1530 og som døde omkring år 1564, var sønn av Erik Ormsson og Kristina Torsteinsdatter. Erik kom fra gården Vatne på Stord der hans foreldre bodde. Kildene nevner ingenting om hvordan de to møtes. Det kan hende at Erik var en tur i Danmark, eller at Magdalena var på besøk i Norge. Kanskje hun var i Norge for å se hvordan det sto til med slektsgården Seim i Kvinnherrad. Det kan også hende at hun og søsteren hennes, Kristine Kristoffersdatter Tronds, reiste hjem til Norge i lag, siden de begge to var gift i Norge før faren deres døde omkring år 1565. Men dette er ren gjetning fra min side. Men hun giftet seg i hvertfall med Erik Eriksen og de to bosatte seg på gårdene Vatne og Valvatne på Stord. Erik overtok gårdene til odel og eie omkring år 1564, da hans far døde dette året. Omkring år 1565 fikk Erik kongens forleningsbrev på gården Tjore i Jæren, som hans far hadde hatt. Det var Frederik den andre som var konge på denne tiden. Han var konge fra omkring år 1559 til omkring år 1588. Erik skulle ha gården Tjore avgiftsfritt mot å tjene kongen sin med 1 mann og rusthold til lands eller 1 mann til skips med kost og fetalje når han ble tilsagt. Erik hadde også hatt gården Brunla på Sørlandet og en sag ved Fuglsalt. Men denne gården og denne sagen hadde han senere solgt. Omkring år 1565 kom mesteparten av familien til Magdalena hjem til Norge igjen, etter at hennes far var død. Hennes søster, Kristine, var allerede bosatt i Norge. Hun bodde på gården Sandven i Kvam. Magdalena fikk ved skifte omkring år 1578 etter sin mor, Karen ( Karine ) Knutsdatter, 2 løper smør 2 huder, bakke 2 løp smør og Nedretun i Nes 1 hud. Erik døde omkring år 1564, mens Magdalena levde fremdeles omkring år 1614. Man vet sikkert at Magdalena levde omkring år 1614, fordi Laurits Nilsen på Tornes pantsatte to gårder til Magdalena i år 1614. Magdalena og Erik fikk kun et barn.

 

1. Anna Eriksdatter var født omkring år 1555 på gården Vatne på Stord. Hun giftet seg først med Otto Tomasson Oring omkring år 1576 og de to bosatte seg på gårdene Vatne og Valvatne på Stord. Otto, som var født omkring år 1545, kom fra Ellinggård i Danmark. Hans foreldre var Thomas Svendsson Orning, som ble født omkring år 1519 og som levde omkring år 1584, og Dorthe Christensdatter Munk. Maren Sørensdatter Munk, som var moren til Dorthe, stammet fra Grevene av Eberstein i Braunchweig, hertugene av Sachsen og derigjennom fra Harald Hårfagre, i det Olav den Helliges datter Ulvhild var gift med Ordulv av Sachsen. Maren stammet også fra de gamle svenske og danske Konger. Otto var tilstede ved kongehyllingen omkring år 1591. Med sin hustru fikk han gårdene Vatne og Valvatne på Stord. Han fikk også en del andre eiendommer via ættene Orm og Smør. Noen av disse eiendommene var Almaas og Lillebø på Stord, som Anna hadde arvet etter sin farmor Kristina Torsteinsdatter. Se lenger oppe på denne undersiden. Otte hadde også gården Lokne. Otte ble omkring år 1589 stevnet av Elin Eriksdatter Orm, som var enke etter Jon Gautesson på Sveen. Saken gjaldt gavebrev, noen eiendommer, gården Brunla på Sørlandet og en sag ved Fuglsalt, som Anna sin far, Erik Eriksson, hadde solgt tideligere. Senere samme året ble det et forlik mellom partene og Elin måtte også flytte fra gården Valvatne, der hun hadde bodd siden omkring år 1578. Elin flyttet til Valvatne etter at hennes mann Jon døde omkring år 1578. Kort tid etter det første forliket kom det opp et nytt forlik mellom Elin og Otte angående en annen sag ved Fuglsalt. Otto døde omkring år 1606/07. Anna og Otto fikk fire barn.

 

A. Otte Ottosson Oring ble Skibshøvedman.

 

B. Maren Ottosdatter Oring døde ugift.

 

C. Lisbet Ottosdatter Oring ble født omkring år 1590 og hun døde omkring år 1676. Hun giftet seg omkring år 1610 med sin tremenning Laurits Johannesson Galte, som ble født omkring år 1588 og som døde omkring år 1659. Han var sønn av Johannes Lauritsson Galtung og av Herborg Torbjørnsdatter, som var datteren til Kristine Kristoffersdatter Tronds.

 

D. Erik Ottosson Oring, som ble født omkring år 1582 og som døde omkring år 1645, giftet seg omkring år 1608 med Karen Andersdatter Mowat, som ble født omkring år 1592 og som døde omkring år 1679. Karen var datter av Anders Mowat og av Elsa Kristoffersdatter Tronds, som var søsteren til Magdalena Kristoffersdatter Tronds. Dermed ble Karen søskenbarnet til Anna, som var mor til Erik.

 

1. Anna Eriksdatter giftet seg på nytt med bondegutten Jens Mogesson, da Otto døde omkring år 1607. Anna og Jens bodde på gårdene Vatne og Valvatne på Stord. Men det ble ingen barn i dette ekteskapet. Anna døde omkring år 1633.