JOHAN KRUCKOW

Vær obs på at teksten under her er hentet fra den gamle nettsiden og vil fra omkring år 2014 bli oppgradert eller endret, da jeg har funnet mer eller/og nyere stoff. I teksten er det flere linker til andre undersider og disse skal fungerer normalt. Men ikke slik det er beskrevet på infosiden, da det beskriver nettsiden etter at den er blitt oppgradert/fornyet. Linkene åpner en ny underside og man vil komme til toppen av den når man trykker på linken. Bildene, som hørte til denne teksten da det låg på den gamle nettsiden, er ikke blitt flyttet over til denne nettsiden, og hvis man ønsker å se disse bildene må man besøke den gamle nettsiden. Se link (skilt) på startsiden. Trykk på "HOVEDMENY" og deretter på "KILDER", for å se hvilke kilder som er brukt angående denne teksten.

Johan Hansson Kruckow, som ble født omkring år 1470/75 og som døde omkring år 1536/39, var sønn av Hans Johannesson Kruckow, som døde omkring år 1512, og av Karen. Omkring år 1442 deltok Hans som riksrådmedlem i innsettelsen av kong Christoffer av Bayern som norsk konge. Omkring år 1453 gikk Hans inn i Munkeliv kloster som føderådsmann, samtidig som gav fra seg Søndfjord len til klosteret. Omkring år 1508 var Hans på Bergenhus og omkring år 1516 var han utnevnt til ridder. Hans og Karen bodde på gården Kroken på Hafslo i Luster. Utenom sønnen Johan hadde de også sønnen Hans, som bosatte seg på Island. Etter at hans hustru Karen døde giftet Hans seg på nytt med Synva Eindridsdatter. Men det ble ikke barn i det andre ekteskapet. Hans var sønn av Johannes Kruckow og av Anna Ludvigsdatter Barsenbek. Johan Hansson Kruckow bodde på Sørheim i Luster og han hadde et handelsted i Hjelmsø i Finnmark. Han drev også med Nordlandshandel og hadde sitt eget skip. Han handlet en del med Hanseatene i Bergen. Johan var også i en periode en fut for deler av vestlandet. Han arvet store områder på Island etter sin bror Hans, som ikke hadde arvinger etter seg. Omkring år 1524 deltok Johan på et riksdagmøte i Bergen der han repensenterte det nordafjelske. Han var også med på å avsette kong Christian den andre omkring år 1523 og han var hos kong Frederik den første omkring år 1528 for å klage, etter at Vincent Lunge og hans menn hadde overfalt Johan og hans familie på hjemgården deres i Sogn og jaget dem på flykt. Deretter hadde Vincent overtatt gården, som bar navnet Kroken. Kong Frederik sendte et brev til erkebiskopen Olav Engelbrektsson og ber han om å hjelpe Johan med å ta tilbake det som rettmessig tilhører Johan.

 

Kjeld Tordsson var en stor tilhenger av kong Christian den andre og gav ham sin fulle støtte. Da kong Frederik overtok forsatte Kjeld med å hylle sin gamle konge. Kjeld ble tilslutt straffet for dette og han mistet alle eiendommene sine. Omkring år 1532 gav Frederik disse eiendommene videre til Johan Kruckok som et slags plaster på såret for det som Vincent hadde gjort. Noen av disse eiendommene var Tjerne i Ringsaker, Dyne i Båhuslen og Ingeborg i Ringsaker. Johan var både riksrådmedlem og lensmann løpet av livet sitt og han ble også utnevnt til ridder. Johan giftet seg omkring år 1510 med Gudrun Tordsdatter, som ble født omkring år 1485. Hun var datter av Tord Aslaksson Baat, som døde omkring år 1499, og av Birgitte Henningsdatter, som ble født omkring år 1465. Tord, som ble født i Viken i Båhuslen, var lagmann i Viken. Birgitte kom fra Tjerne i Ringsaker. Hun og Tord hadde også sønnen Kjeld. Les mer om han i dette avsnittet. Det var skifte etter Johan og Gudrun omkring år 1539. En enkel kilde mener at Johan først var gift med Adelus? Men jeg har ikke funnet andre kilder som støtter dette. Johan og Gudrun hadde sju barn.

 

1. Anne Johansdatter Kruckow, som døde omkring år 1602, var gift med Jon Olufsson Theiste, som ble født omkring år 1500 i Bergen og som døde omkring år 1555. Jon var sønn av Oluf Theiste, som var ombudsmann i Bergen, og av Kristine Scak, som etter sin manns død flyttet til Kaupanger i Sogn. Oluf ble drept omkring år 1539 på Hof. Jon bodde en periode i Danmark der han jobbet under den danske admiralen Kristoffer Trondson. Jon og Christoffer må nok ha vært gode venner. Anne og Jon bodde på Kroken, Hafslo, i Sogn, der de fikk tre barn.

 

A. Olaf Jonsson Theiste giftet seg omkring år 1570 med Maren Kristoffersdatter Tronds, som ble født omkring år 1550/52 og som fremdeles levde omkring år 1578.

 

B. Karen Jonsdatter Theiste giftet seg med Anders Christensson, som var borgermester i Bergen. Da Anders døde giftet Karen seg på nytt med Henrik Mund fra Iden. Karen fikk ikke barn i det andre ekteskapet. Men hun og Anders hadde et barn.

 

B1. Johan Andersson, som ble født omkring år 1562 og som døde omkring år 1607, var rådmann i Bergen. Han var først gift med Maren Jørgensdatter, som var datter av Jørgen Clausson Valravn og av Anne Finnsdatter til Samsal. Anne døde omkring år 1604. Johan og Maren hadde barnet Anna Johansdatter, som ble gift med Laurits Michelsson. Da Maren døde giftet Johan seg på nytt med Sidsel Axelsdatter Guntersberg, som var datter av Axel Henriksson Guntersberg, som ble født omkring år 1545 og som døde omkring år 1588, og av Kristine Trondsdatter Benkestok, som ble født omkring år 1530 og som døde omkring år 1572. Kristine og Axel hadde også datteren Karen Axelsdatter Guntersberg, som var født omkring år 1565 og som døde før år 1586. Axel var sønn av Henrik Guntersberg. Les mer om Henrik lenger nede på denne undersiden. Axel dreiv på med handel og sjøfart. Han var en ganske rik mann på sin tid og han var av pommerens ætt. Axel hadde eiendommer på Mel i Kvinnherrad og på Torget i Helgeland. Fra omkring år 1574 hadde han Helgeland som len. Axel var omkring år 1536/37 høvedsman på festningen på Steinviksholmen under ledelse av erkebiskopen Olav Engelbrektsson. Axel døde omkring år 1588 på sin eiendom Torget på Helgeland. Johan og Sidsel fikk ikke barn. Kristine Trondsdatter var datter av Trond Benkestok, som ble født omkring år 1490 og som døde omkring år 1558, og av Anna Jonsdatter Haar, som ble født omkring år 1510 og som døde omkring år 1569. Trond hadde eiendommer både på Melø og på Jordanger, men han og Anna bodde nok i Bergen. Trond arvet en del eiendommer etter Magdalena Olavsdatter Bagge. Både Trond og Anna ble ved sin død begravet ved domkirken i Bergen. Anna Jonsdatter var datter av Jon Olsen Haar, som ble født omkring år 1470, og av Elene Aslagsdatter av Lund. Jon og Elene hadde også barna Hallstein Jonsson Haar og Nils Jonson Haar. Les mer om Nils lenger nede på denne undersiden.

 

C. Gudrun Jonsdatter Theiste giftet seg med Jørgen Pedersen Staur fra Nervik i Ølen. Da Gudrun døde giftet Jørgen seg på nytt med Margrete Kristoffersdatter Tronds, som ble født omkring år 1557 og som fremdeles levde omkring år 1578. Jørgen fikk ingen barn med Gudrun.

 

1. Anne Johansdatter Kruckow giftet seg på nytt med Anders Nilsson omkring år 1561, etter at Jon Olufsson Theiste døde omkring år 1555. Anders og Anne bosatte seg på Kroken, der Anders er nevnt omkring år 1562. Omkring år 1565 bodde Anne og Anders i Dale skibrede i Sogn. Der fikk han et brev om å være hørig og lydig mot lensmannen på Bergenhus og betale årlig sine avgifter. Samtidig måtte Anders også gjøre tjenester, tynge og besvær, som Erik Rosenkrants påla han å gjøre. Erik stammet fra den samme slekten i Danmark som baron Ludvig Holgersen Rosenkrants stammet fra. Omkring år 1568 fikk Anders et nytt brev medpåminelse om dette. Anders ble sist nevnt omkring år 1594. Anna døde omkring år 1602. Hun og Anders fikk et barn.

 

D. Jon Andersson, som døde omkring år 1607, var gift med Øllegard Pedersdatter. Hun var hans andre kone. De to hadde et barn.

 

D1. Jan Jonsson, som ble født omkring år 1605, giftet seg omkring år 1630 med Mette Søfrensdatter, som var født omkring år 1610 og som døde omkring år 1661. Mette var datter av Søfren Lauritsson, som ble født omkring år 1575 og som døde omkring år 1653, og av Anne Madsdatter, som ble født omkring år 1587 og som døde omkring år 1670. Søfren, som kom fra Sønderjylland i Danmark, og Anne, som nok også kom fra Danmark, bodde på Luster i Norge. Jan og Mette bodde også på Luster og de hadde to barn.

 

2. Margrethe Johansdatter Kruckow, som fremdeles levde omkring år 1495, giftet seg med Mathis Pedersson. Han var væpner. Han og Margrethe hadde et barn.

 

A. Johanne Mathisdatter giftet seg med Bjørn Gunnarsson.

 

2. Margrethe Johansdatter Kruckow, som fremdeles levde omkring år 1495, giftet seg på nytt med Gaute Kane, etter at Mathis døde. Gaute var lensherre i Sunnmøre og han ble drept av bøndene i Borgund omkring år 1496. Han og Margrethe hadde et barn.

 

B. Kirsten Gautesdatter Kane giftet seg med Peder Gris, som var lensherre på Akershus. Han og Kirsten hadde et barn.

 

B1. Eline Pedersdatter Gris var gift med Eirik Eiriksson Gyldenhorn, som levde fremdeles omkring år 1534. Han var lagmann i Oslo og hadde tittelen ridder. Han var sønn av Eirik Eiriksson Gyldenhorn, som var født omkring år 1445, og av Ingeborg Eiriksdatter. Eline og Eirik hadde datteren Kristin Eiriksdatter Gyldenhorn, som var født omkring år 1510 på Ellingard. Kristin giftet seg omkring år 1540 med Eiler Brochenhuus på Vernø kloster på Rygge i Østfold. Han var født omkring år 1483 og han døde omkring år 1546. Eiler var sønn av Henrik Brochenhuus og Margrethe Bild. Hun og Henrik bodde på Sondergaarde, Rorup, i Odense i Danmark. Kristin og Eiler bodde også i Rorup. De to hadde barnet Margrete Eilersdatter Brochenhuus. Les mer om henne lenger nede på denne undersiden.

 

3. Barbara Johansdatter Kruckow var gift med Jens Olson Bratt, som var kannik i Trondheim. Han hadde også vært prest på Aure i Nordmøre. Torbjørn Olsen Bratt, som var broren til Jens, var den første lutherske biskopen i Trondheim. Barbara og Jens hadde ikke barn.

 

4. Adelus Johansdatter Kruckow, som ble født mellom omkring år 1515 og omkring år 1524 og som døde omkring år 1600/05, var gift med Nils Jonsson Haar, som døde omkring år 1572. Nils var sønn av Jon Olsen Haar, som ble født omkring år 1470, og av Elene Aslagsdatter av Lund. Les mer om dem lenger oppe på denne undersiden. Adelus og Nils bodde på Mel i Kvinnherrad, der de hadde et barn.

 

A. John Nilsson Haar, som døde omkring år 1580, giftet seg med Elsa Kristoffersdatter Tronds, som var født omkring år 1550/51 og som fremdeles levde omkring år 1625.

 

4. Adelus Johansdatter Kruckow, som ble født mellom omkring år 1515 og omkring år 1524 og som døde omkring år 1600/05, giftet seg på nytt med Henrik Guntersberg, som ifølge min kilde var faren til Axel Henriksson Guntersberg. Dermed ble Adelus stemoren til Axel. Les mer om Axel lenger oppe på denne undersiden. Adelus og Henrik bodde på Mel i Kvinnherrad. De hadde ikke barn.

 

5. Hans Johansson Kruckow. Omkring år 1532 viste han sin støtte til Eske Bille, som skulle prøve å ta erkebiskopen Olav Engelbrektsson.

 

6. Jon Johansson Kruckow valgte motsatt side og tok tjeneste i staben til erkebiskopen omkring år 1532.

 

7. Jørgen Johansson Kruckow, som døde omkring år 1601, giftet seg omkring år 1582 med Margrete Eilersdatter Brochenhuus, som var datter av Eiler Brochenhuus, som ble født omkring år 1483 og som døde omkring 1546, og av Kristin Eiriksdatter Gyldenhorn, som ble født omkring år 1510. Les mer om Eiler og Kristin lenger oppe på denne undersiden. Jørgen og Margrete hadde ikke barn.