KRISTINE KRISTOFFERSDATTER TRONDS

Vær obs på at teksten under her er hentet fra den gamle nettsiden og vil fra omkring år 2014 bli oppgradert eller endret, da jeg har funnet mer eller/og nyere stoff. I teksten er det flere linker til andre undersider og disse skal fungerer normalt. Men ikke slik det er beskrevet på infosiden, da det beskriver nettsiden etter at den er blitt oppgradert/fornyet. Linkene åpner en ny underside og man vil komme til toppen av den når man trykker på linken. Bildene, som hørte til denne teksten da det låg på den gamle nettsiden, er ikke blitt flyttet over til denne nettsiden, og hvis man ønsker å se disse bildene må man besøke den gamle nettsiden. Se link (skilt) på startsiden. Trykk på "HOVEDMENY" og deretter på "KILDER", for å se hvilke kilder som er brukt angående denne teksten.

Kristine Kristoffersdatter Tronds ble født omkring år 1534 i Trondheim og var det første barnet til Kristoffer Trondson og Karen ( Karine ) Knutsdatter, som bodde på gården Fosen i sør Trøndelag på denne tiden. Omkring år 1535/36 fikk Kristine en lillesøster, som fikk navnet Magdalena Kristoffersdatter Tronds. De to søstrene bodde en kort tid i Trondheim, før de flyttet til slektsgården Seim i Kvinnherrad omkring år 1536/37 i sammen med moren sin. Omkring år 1536/37 fikk Kristine og Magdalena en lillesøster, som fikk navnet Anna Kristoffersdatter Tronds. Ved påsketider omkring år 1537 ble de tre jentene med sine foreldre til Belgia, hvor de bosatte seg i byen Lier i Brabant. Omkring år 1538 flyttet den lille familien til Emden, som låg i det såkalte Østfriesland. Omkring år 1538 fikk de tre søstrene en lillebror, som fikk navnet Enno Kristofferson Trondsen. Omkring år 1542 flyttet den lille familien til Danmark, der de bosatte seg i Æbelholt kloster, som låg på Nordsjælland. Omkring år 1557 var Kristine blitt cirka 23 år gammel og hun hadde også fått flere søsken nå. Det var Dorthea Kristoffersdatter Tronds, som født omkring år 1545/50, Elsa Kristoffersdatter Tronds, som var født omkring år 1550/51, Maren Kristoffersdatter Tronds, som var født omkring år 1550/52 og Margrete Kristoffersdatter Tronds, som var født før år 1557. Familien hadde også nå sitt eget hus i København og de var også blitt adlet. Kristine og hennes søstre fikk nok etternavnet Tronds, da familien ble adlet i Danmark.

 

Kristine kom tilbake til Norge engang mellom år 1550 og år 1554. Kildene nevner ikke hvordan hun møtte sin ektemann, men de bosatte seg i Kvam. Derfor er det mye som tyder på at Kristine kom hjem til Norge noen år før resten av familien hennes kom tilbake til Norge. Det kan hende at hun og søsteren hennes, Magdalena, reiste hjem til Norge i lag, siden de begge to var gift i Norge før faren deres døde omkring år 1665. Kildene mine nevner to forskjellige personer, som skal ha vært gift med Kristine. Men det er kun en av dem som har vært gift med henne. Siden jeg ikke vet hvem det er som er den rette personen, vil jeg derfor ta med begge personene, slik at man som leser kan velge selv. Den første personen er futen Torbjørn Olavsson, som bodde på gården Nes på Varaldsøy omkring år 1563. Han var født omkring år 1530 og han døde omkring år 1605. Han var sønn av Olav Sandven. Han var tilstede ved skifte etter sin svigerfar Kristoffer Trondson omkring år 1578, der han mottok arveloddene til sin kone. Et brev fra kong Frederik den andre til Vincent Juel 6. juni omkring år 1578 forteller at svogerene Erik Eriksen Orm og John Nilsson Haar for en tid tilbake hadde kausjonnert " for en theris svoger wiid naffn Torben Olssen som war fougitt udi Sunnhordalandt for en stoer summa pendinge hand bleff schyldig i regensschaff ". Erik og John hadde derfor pantsatt en del jordgods til Vincent Juel, og så var svogeren bortrømt og de satt igjen med kausjonsansvaret. Vincent Juel var nok i slekt med Børge Mogensson Juel, som kom fra Danmark. Torbjørn forlot altså Norge etter å ha gjort underslag. Man vet ikke om Kristine og Torbjørn fikk barn. Men de to bodde på gården Nes på Varaldsøy i år 1563. Det kan hende at de fire barna, som er nevnt lenger nede på denne siden, er deres.

 

Den andre personen er enkemann Torbjørn Olavsson, som var født på gården Nes på Varaldsøy omkring år 1520. Selv om navnene på disse to personene er helt like, så skal det i følge en av mine kilder være snakk om to forskjellige personer. Men det kan godt tenkes at det er den samme personen. Men det får være opp til deg, som leser dette. Torbjørn var nevnt på gården Sandven fra omkring år 1563. Han var lensmann for Øystese skipreide, den første man kjenner til i dette embete i Kvam. Han brukte trolig hele Sandven, men eigte bare halvparten. Ellers så eigte Torbjørn mye jordgods omkring i bygdene i Kvam. Med Kristine så arva han gården Nes i Varaldsøy. Torbjørn var oppi flere saker angående sitt jordgods. Han var også i strid med presten i Kinsarvik angående eigendomsretten til Kvanndal. Omkring år 1579 byttet han noe jordgods med Nils Guttormson på Tornes og Jon Hogneson på Mundheim. Torbjørn var en rik og mektig mann i Hardanger og han hadde en lederstilling mellom bøndene i Kvam. Omkring år 1591 var han bygdas utsending til Kongehyllingen på Akershus festning. En enkel kilde nevner at Torbjørn giftet seg på nytt etter at Kristine døde og fikk barnet Olav Torbjørnsson Sandvin, som døde på Øystesø. Torbjørn døde omkring år 1603 og Kristine døde omkring år 1594. Torbjørn og Kristine giftet seg før år 1555 og bodde på gården Sandven i Kvam, der de fikk fire barn.

 

1. Herborg Torbjørnsdatter var født omkring år 1555/56 og hun døde omkring år 1633. Hun giftet seg med Johannes Lauritsson Galtung, som var født omkring år 1540 og som døde omkring år 1620. Johannes var et av søskenbarna til Kristine, som var moren til Herborg. Johannes var sønnen til Laurits Johannesen og Anna Fartegnsdatter, som bodde på Valen i Kvinnherrad. Anna var datteren til Fartegn Matsen og Karen Toresdatter Kold, som bodde på gården Ænes i Kvinnherrad. Karen Kold hadde tideligere vært gift med Trond Engelbrektsson ( Sigurdson? ) på Seim i Kvinnherrad, der hun fikk sønnen Kristoffer Trondson, som var far til Kristine Kristoffersdatter Tronds, som igjen var mor til Herborg Torbjørnsdatter. Johannes Lauritsson var en tur i Sverige for å hente noen brev, som han skulle frakte til adelsmennene på vestlandet i Norge. Han gjorde dette for sitt søskenbarn Enno Kristofferson Trondsen, som var broren til Kristine Kristoffersdatter Tronds. Johannes var også admiral av yrke. Johannes og Herborg bosatte seg på Tornes i Jondal, der de fikk fem barn.

 

A. Laurits Johannesen Galtung ble født omkring år 1588 og han døde omkring år 1659. Han giftet seg omkring år 1610 med sin tremenning Lisbet Ottesdatter, som ble født omkring år 1590 og som døde omkring år 1676. Lisbet var datter av Otto Tomasson Oring og av Anna Eriksdatter, som var datter av Magdalena Kristoffersdatter Tronds. Laurits hadde også hatt et forhold til Margrete Sjurdsdatter, som var datterdatter av Dorthea Kristoffersdatter Tronds. Men man vet ikke om dette forholdet var før Laurits giftet seg med Lisbet eller om det var mens han var gift. Laurits kjøpte Store-Linga i Strandebarm omkring år 1625 av sin svigermor, Anna Eriksdatter, som var mor til Lisbet. Laurits var også kjent for å være en drivande og gløgg forretningsmann, som har slege mynt på trelasthandelen omkring årene 1620 - 1660 og midelen lagde han i jord. Laurits var også fut over Halsenøy kloster og i Hardanger. Da Laurits døde eigte han 53 gårder eller parter på tilsammen 70 lp. smør som tilsvarte omkring 3/4 av landskylden i Strandebarm. Gårdene var sprett over Hardanger, Sunnhordaland og Voss. Lisbet og Laurits bodde på Tornes i Jondal, der de fikk sju barn.

 

A1. Laurits Lauritsen Galtung ble født omkring år 1612 og han døde omkring år 1661. Han var sjøoffiser. Han drepte sin slektning Aksel Mowat junior i duell omkring år 1643. Aksel var barnebarnet til Elsa Kristoffersdatter Tronds. Pågrunn av denne duellen måtte Laurits flykte ut av landet. Men omkring år 1644 ble han tatt i nåde og han reiste hjem igjen. Han var i tjeneste hos den danske kongen Christian den fjerde og deltok i de kriger som Danmark var med i. Omkring år 1648 fikk han fornyet Adelsbrevet sitt og kunne dermed med rette kalle seg Galtung eller Galte. Omkring år 1657 var han admiral og hadde ansvaret for sju skib. Laurits var gift to ganger. Med sin første kone Klara Gere fikk han Brønstrup gods i Skåne og omkring år 1640 kjøpte han herregården Uglerup i nærheten. Skåne hørte den gang til Danmark. Senere giftet Laurits seg med Barbara Maria Von Grabow til Pederstrup. Han bodde sin meste tid i Danmark og synes å ha forlatt Norge tidelig. Laurits hadde sønnen Johan, som var født omkring år 1656 og som døde omkring år 1721, med Klara Gere. Johan bodde på gården Tornes i Jondal med sin familie. Johan ble invalid i Gyldenløve striden omkring år 1675, der han var offiser.

 

A2. Johannes Lauritsen Galtung ble født omkring år 1630/31 og døde omkring år 1655 i Danmark.

 

A3. Elisabeth Lauritsdatter Galtung ble født omkring år 1630 og hun døde omkring år 1690. Hun giftet seg med Elias Andersen, som var prest i Skånevik.

 

A4. Magdalena Lauritsdatter Galtung var født omkring år 1617 og hun døde omkring år 1681. Hun var gift med Rasmus Pedersen, som ble født omkring år 1625 og som døde omkring år 1676. Rasmus var sogneprest i Strandebarm fra omkring år 1648 til omkring år 1676. De to giftet seg i Jondal kirke på Jondal. Magdalena og Rasmus bodde på Øvre Berge, der de hadde seks barn.

 

A5. Kirsten Lauritsdatter Galtung ble født omkring år 1620 og hun døde omkring år 1659. Hun giftet seg med presten Christen Bentson, som kom fra Skåne, som hørte til Danmark i denne tiden. Christen ble født omkring år 1611 og han døde omkring år 1679. Christen var prest i Olavskirken på Avaldsnes på Karmøy fra omkring år 1635 til omkring år 1679. Kirsten og Christen bodde på Avaldsnes og de fikk to barn. Stor etterslekt i Tysvær, Karmøy og Haugesund. Jeg selv stammer fra disse to.

 

A6. Katarina Lauritsdatter Galtung ble født omkring år 1635 og hun døde omkring år 1693. Hun var gift med Anders Andersen Riber, som ble født omkring år 1630 på Jylland i Danmark. Han var prest i Eidfjord fra omkring år 1656 til omkring år 1688, da han døde. De bodde i Eidfjord og hadde åtte barn.

 

A7. Anna Lauritsdatter Galtung ble født omkring år 1626 og hun giftet seg med Thomas Wegner Thomassen, som ble født i Stavanger omkring år 1631. Han døde omkring år 1688 og Anna døde før år 1666. Thomas var prest på Torvastad i Karmøy. Anna og Thomas bodde på Hovland på Torvastad og de hadde to barn. Stor etterslekt i Tysvær, Karmøy og Haugesund. Jeg selv stammer fra disse to.

 

A8. Kristi Lauritsdatter Galtung ble født omkring år 1637.

 

A9. Johan Lauritsen Galtung ble født omkring år 1611 og han døde omkring år 1648.

 

B. I følge Sunnhordalandslekter 1 og 2, var Anna Johannesdatter født omkring år 1575 og hun døde omkring år 1646. Hun giftet seg med Jon Johnsen Haar, som var sønn av Elsa Kristoffersdatter Tronds, som var søsteren til Kristine Kristoffersdatter Tronds. Anna og Jon bodde på gården Gjersvik i Hardanger. Jon og Anna fikk ikke barn. Jon døde omkring år 1615 mens Anna levde fremdeles omkring år 1665.

 

B. I følge Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, band 16, Hefte 1, var Anna Johannesdatter født omkring år 1575 og hun døde omkring år 1646. Hun giftet seg med Nils Kristenson fra Gjersvik i Tysnes og ikke med Jon Johnsen, som nevnt over her. Nils Kristenson var født omkring år 1570 på Gjersvik og han døde omkring år 1614 på Gjersvik. Faren til Nils var fut og kom fra Danmark. Moren til Nils kom fra adelsætten Haard (svensk/norsk). Nils og Anna johannesdatter bodde på gården Gjersvik i Tysnes, der de fikk to barn.

 

B1. Nils Nilsson døde omkring år 1664 på gården Medhus i Folkedal på Granvin. Han var gift med Gurid Samsonsdatter, som var født omkring år 1615 på Gjerde. Nils og Gurid bodde på gården Medhus, som Nils hadde arvet etter Olav Torbjørnson Sandven, som døde barnløs. Nils hadde også gårder på Valland i Kvam og Samland i Jondal. Nils og Gurid fikk 9 barn.

 

B2. Ragnilla Nilsdatter var født omkring år 1605 og hun giftet seg med Elling Johannesson fra Håland i Etne. De to bosatte seg på gården Håland i Etne, der de fikk 2 barn.

 

C. Vincents Johannesen ble gift i Skottland.

 

D. Birgit Johannesdatter giftet seg med Laurits Nilsen fra Tornes. Laurits ble nevnt omkring år 1644. De to bodde på Trones, der de fikk tre barn.

 

D1. Kristine Lauritsdatter var gift to ganger. Først med Johannes Trondsen på Sætveit og deretter med Ivar Isaksen på Ålvik.

 

D2. Herborg Lauritsdatter var gift med Peder Lauritsen på Sanven.

 

D3. Ingeborg Lauritsdatter var gift med Tore Halsteinsen på Hakestad.

 

E. Marita Johannesdatter giftet seg med Olav Ormsen fra Byrkjeland. De to bosatte seg på gården Byrkjeland i Imsland i Rogaland, der de fikk 3 barn.

 

E1. Orm Olsen var født omkring år 1604 og han døde på Byrkjeland i Imsland i Rogaland omkring år 1663.

 

E2. Torbjørn Olsen døde på Byrkjetveit i Vikedal i Rogaland omkring år 1662.

 

E3. Johannes Olsen døde i Hebnes på Jelsa i Rogaland.

 

2. Anna Torbjørnsdatter giftet seg med Sjur Steinsen og de to bodde på Sandven i Kvam i Hardanger.

 

3. Kristine Torbjørnsdatter giftet seg med Johannes Ingvarsen og de to bodde på Norheim i Kvam, der de hadde et barn, som man kjenner til.

 

A. Kristina døde omkring år 1678. Giftet seg omkring år 1618 med Lars Halldorson, som var født omkring år 1585 og som døde omkring år 1640. Kristina og Lars bodde på Vik i Jondal. Med Kristina arvet Lars større parter i Norheim, Århus, Tveit i Kinsarvik, og Røyso i Eidfjord. Men Lars tapte en sak om åsetesretten til Norheim omkring år 1618. Lars drev et stort sagbruk og han handlet mye med skottene omkring 1620 årene.

 

4. Karen Torbjørnsdatter giftet seg med Ivar Ormsen og de to bodde på Ebne i Skånevik. Ivar var omkring år 1616 nevnt som lensmann i Skånevik.