KAREN TORESDATTER KOLD

Vær obs på at teksten under her er hentet fra den gamle nettsiden og vil fra omkring år 2014 bli oppgradert eller endret, da jeg har funnet mer eller/og nyere stoff. I teksten er det flere linker til andre undersider og disse skal fungerer normalt. Men ikke slik det er beskrevet på infosiden, da det beskriver nettsiden etter at den er blitt oppgradert/fornyet. Linkene åpner en ny underside og man vil komme til toppen av den når man trykker på linken. Bildene, som hørte til denne teksten da det låg på den gamle nettsiden, er ikke blitt flyttet over til denne nettsiden, og hvis man ønsker å se disse bildene må man besøke den gamle nettsiden. Se link (skilt) på startsiden. Trykk på "HOVEDMENY" og deretter på "KILDER", for å se hvilke kilder som er brukt angående denne teksten.

Tore Torkelsen Kold ble ifølge en av mine kilder født omkring år 1425 på Nessa i Nedstrand i Ryfylke. Han var også nevnt på Nessa i perioden fra omkring år 1458 til omkring år 1489. Omkring år 1458 ble Tore også nevnt som lagmann i Stavanger og han døde i Stavanger omkring år 1491. Tore var sønnen til Torkel Tormodsen, som bodde på Nessa i Nedstrand omkring år 1425. Torkel var igjen sønnen til Tormod Kold, som ble nevnt omkring år 1350 i et brev, der det står at han arbeidet i Nedstrand som likfrakter under svartedauen, som var en pest som kom til Bergen omkring år 1349 og spredte seg hurtig til resten av landet i løpet av omkring år 1349. Det var kun de to nordligste fylkene i Norge som ble spart for pesten. Verst gikk det utover Hordaland, Agderfylkene og Rogaland, som ble rammet hardest. Her var det kun 6 personer i distriktet som overlevde og en av dem Tormod. Pesten kulminerte i løpet av vinteren omkring år 1350 og var over i Bergen i løpet av sommeren omkring år 1350. Resten av landet ble ikke kvitt pesten før i slutten av omkring år 1350. I Norge bodde det rundt 300 000 mennesker før pesten kom og etter at pesten var utryddet bodde det cirka 100 000 mennesker i Norge. Som nevnt så var Tormod en av de få som overlevde svartedauen i Rogaland. Som takk for innsatsen fikk han tittelen ( adelsnavnet ) Kold av kong Magnus Eriksson Smek, som var konge i Norge fra omkring år 1332 til omkring år 1355. Etterkommerene til Tormod brute navnet Kold i flere ledd framover i tid. Tormod ble gift med ei fra Ombo på Røykjenes i Nedstrand. Tore Torkelsen Kold bodde på gården Nessa, som han overtok etter sin far. Mine kilder skriver at Tore hadde tre barn, men ingen av kildene nevner navnet på moren.

 

1. Eivind Toresson Kold bosatte seg i Stavanger, der han døde omkring år 1553. Eivind var kannik i Stavanger.

 

2. Nils Toresson Kold ble nevnt omkring år 1521 på gården Nessa, som han hadde arvet etter sin far. Kildene mine nevner ingenting om konen til Nils, men man vet at han hadde tre barn.

 

A. Jacob Nilson Kold ble født omkring år 1530/35 på Nessa og han døde omkring år 1562. Jacob var først gift med N.N., og deretter var han gift med Liva Olavsdatter, som ble født omkring år 1530/35 på indre Nessa. Ola Eivindsen, som var nevnt omkring år 1519 og omkring år 1521 på indre Nessa, var faren til Liva. Da Jacob døde, giftet Liva seg med Åge Olavsen. Det var skifte etter Liva omkring år 1606. Jacob bodde på bruk a. på indre Nessa med begge hustruene. Med den første hustruen hadde Jacob de tre første barna og med Liva hadde han de tre siste barna.

 

A1. Kari Jacobsdatter Kold ble født omkring år 1555 på indre Nessa og hun døde omkring år 1635 på Hjelmeland. Hun var først gift med Peder Olsen, som døde omkring år 1601. Kari og Peder bodde på Leiranger i Nedstrand, der de fikk et barn. Omkring år 1603 giftet Kari seg med Knut Villumsen og de to bodde først på Leiranger og deretter flyttet de til Sigmundstad, Fister, på Hjelmeland. De hadde et barn ilag.

 

A2. Ingeborg Jacobsdatter Kold ble født omkring år 1545 og hun døde omkring år 1633. Hun var først gift med Peder Sjursen og de to bodde på Flat-Hetland, Fister, i Hjelmeland, der de fikk fem barn. Ingeborg og Peder ble skilt omkring år 1592. Deretter ble Ingeborg gift med Just Hansen og de to bodde på Brat-Hetland i Fister, der de fikk to barn. Just døde før år 1611. Omkring år 1611 giftet Ingeborg seg med Jørgen Jacobsen og de to bodde på bruk 3. Træ i Tengesdal i Sand. Men de to fikk ikke barn.

 

A3. Eli Jacobsdatter Kold bodde på Jelsa, der hun var gift med Orm Nilsson fra Bokn. De to hadde et barn i sammen.

 

A4. Erik Jacobsen Kold ble født omkring år 1560 på Byre. Han ble gift med Manghild Olsdatter, som ble født omkring år 1545 på Foss i Hjelmeland. De to bodde på Byre i Finnøy, der de fikk fem barn.

 

A5. Johanna Jacobsdatter Kold var døv og bodde hos broren Erik på Finnøy.

 

A6. Jakob Jacobsen Kold ble født omkring år 1560 på indre Nessa og han døde omkring år 1632. Han var gift med N.N. Ormsdatter, som nok var datteren til Orm Omundsen på Byre. Jakob og hustruen hans bodde på Øvrabø i Nedstrand, der de hadde seks barn.

 

B. Peder Nilsen Kold ble født omkring år 1520/30 på Nessa og han døde omkring år 1565/70 på Nessa. Han var gift med Apelone Pedersdatter, som døde omkring år 1618/19. De to bodde på Nessa, der de fikk to barn.

 

B1. Peder Pedersen Kold ble født omkring år 1560 på Nessa og han døde omkring år 1648/49 på Nessa. Han var gift med Anna Hansdatter, som fremdeles levde omkring år 1649. Peder var en av de rikeste mennene som hadde vært i Ryfylke etter reformasjonen, som ble innført omkring år 1535/36. Peder reiv ned en stolestad i kirken i Nedstrand omkring år 1597. Peder og Anna hadde åtte barn.

 

B2. Povel Pedersen Koll ble nevnt som eigar av Maurland i Nedstrand omkring år 1617.

 

C. Olav Nilsen Kold ble født omkring år 1540 på Nessa. Han ble gift med Birgit Sjovatsdatter, som ble født omkring år 1545 på Skiftun i Hjelmeland. De to bodde på Skiftun, der de fikk to barn.

 

C1. Sjovat Olavsen Kold.

 

C2. Holger Olavsen Kold ble født omkring år 1575 på Skiftun og han døde omkring år 1651 Lindanger i Skjold. Han var først gift med Torbjørg Halvardsdatter, som var født omkring år 1580 på Randa i Fister på Hjelmeland og som døde omkring år 1602 på Lindanger. Holger hadde åtte barn med Torbjørg. Holger giftet seg på nytt omkring år 1608 med N.N. De to fikk tre barn. Holger bodde på Lindanger under begge ekteskapene. Totalt hadde han ellve barn.

 

3. Karen Toresdatter Kold ble født omkring år 1460 på Nessa i Nedstrand og hun levde fremdeles omkring år 1540. Karen giftet seg med Trond Engelbrektsson omkring år 1489/90 og de to bosatte seg på gården Seim i Kvinnherrad. Trond ble født engang mellom år 1450 og år 1460 på Seim og han døde engang mellom år 1510 og år 1514 på gården Seim. Karen og Trond fikk fire barn.

 

A. Kristoffer Trondson var født omkring år 1500/01 på gården Seim i Kvinnherrad og han døde omkring år 1565 i Danmark. Han arvet gården Seim etter sin far.

 

B. Eline Trondsdatter var født på gården Seim i Kvinnherrad. Hun flyttet til Stange i Hedmark og giftet seg med Guttorm Frang. De to bosatte seg på gården Frang i Stange i Hedmark og fikk to barn.

 

B1. Trond Guttormsen.

 

B2. Karen Guttormsdatter ble født omkring år 1535.

 

C. N.N. Trondsdatter ble født omkring år 1489/90. Hun giftet seg med Gunnar Gjurdson, som døde omring år 1520. Gunnar kom fra Haddeland i Mandal. De bodde på Sodeland i Mandal, der de fikk tre barn.

 

C1. Ingerid Gunnarsdatter giftet seg med Gunnbjørn Bjørnson og de fikk et barn.

 

C2. Gjurd Gunnarsdatter giftet seg med N.N. og de fikk fire barn. Barnet Siri Gjurdsdatter ble født omkring år 1550.

 

C3. Nils Gunnarsen giftet seg med Gudrun Nilsdatter.

 

D. Magdalena Trondsdatter var født omkring år 1500/01 og hun døde før år 1540. Hun giftet seg omkring år 1533/34 med Laurits Johannesen Galtung, som var født omkring år 1500 på gården Valen i Kvinnherrad. Laurits giftet seg på nytt med Anna Fartegnsdatter, etter at Magdalena døde. Anna var halvsøsteren til Magdalena. Se lenger nede på denne undersiden. Laurits døde omkring år 1563. Laurits var nok i slekt med Gaute Eriksson Galtung. Magdalena og Laurits bodde på gården Valen i Kvinnherrad, der de fikk to barn.

 

D1. Magdalena var født omkring år 1534 og hun døde omkring år 1564/65.

 

D2. Karen var født omkring år 1535/36.

 

3. Karen Toresdatter Kold giftet seg på nytt med Fartegn Matsen, etter at Trond døde mellom år 1510 og år 1514. Fartegn var født omkring år 1477 på Ænes i Kvinnherrad og han døde omkring år 1564 på Ænes. Karen levde fremdeles omkring år 1540. Karen og Fartegn bodde først på gården Seim og senere flyttet de til gården Ænes. Karen og Fartegn hadde fire barn.

 

E. Olav Fartegnsson Bagge bodde nok også på gården Ænes i Kvinnherrad. Men dette er ikke helt sikkert. Man vet heller ikke hvem Olav var gift med. Noen av kildene mine sier at Olav hadde hadde sønnen Olav Olavsen, mens andre kilder sier at Olav Bagge og sønnen Olav var den samme personen. Jeg selv tror nok at Olav Bagge hadde sønnen Olav. Det er fordi at sønnen Olav Olavsen ble født omkring år 1530 og Karen Kold, som var moren til Olav Bagge, ble født omkring år 1460. Hvis Olav Olavsen og Olav Bagge er den samme personen, så vil det bety at Karen var cirka 70 år gammel da Olav Olavsen ble født. Olav Fartegnsson Bagge var nok i slekt med Olav Gunnersson Bagge, som hadde gården Hatteberg i Kvinnherrad.

 

E1. Olav Olavsen Bagge ble født omkring år 1530 og han bodde på gården Ænes i Kvinnherrad. Olav var gift med Birgitte Lauritsdatter fra Valen i Kvinnherrad. Olav og Birgitte var søskenbarn. Olav døde omkring år 1614. Les mer om Olav og Birgitte lenger nede på denne siden.

 

F. Anna Fartegnsdatter ble født omkring år 1515 og hun levde fremdeles omkring år 1548. Hun giftet seg med enkemann Laurits Johanneson Galtung, som bodde på Valen i Kvinnherrad. Laurits hadde tideligere vært gift med Magdalena Trondsdatter, som var halvsøsteren til Anna. Se lenger oppe på denne undersiden. Laurits Johannesen var født omkring år 1500 på gården Valen i Kvinnherrad og han døde omkring år 1563. Anna og Laurits bodde på gården Valen i Kvinnherrad, der de fikk to barn.

 

F1. Johannes var født omkring år 1540 og han døde omkring år 1620. Han giftet seg med sin slektning Herborg Torbjørnsdatter, som var datter av Kristine Kristoffersdatter Tronds, som igjen var datter av Kristoffer Trondson, som var igjen var sønn av Karen Kold, som også var mor til Anna Fartegnsdatter, som igjen var mor til Johannes. Herborg var født omkring år 1555/56 og hun døde omkring år 1633. Johannes og Herborg bosatte seg på Tornes i Jondal, der de fikk fem barn.

 

F2. Birgitte ble født omkring år 1548 og hun giftet seg med Olav Olavsen Bagge, som var hennes søskenbarn. Olav var sønnen til Olav Bagge, som var broren til Anna, som var mor til Birgitte. Les mer om Olav lenger oppe på denne undersiden. Olav Olavsen døde omkring år 1614. Birgitte døde omkring år 1620. Birgitte og Olav bosatte seg på gården Ænes i Kvinnherrad, der de fikk tre barn: F2a. Karine. F2b. Anna. F2c. Farteign var født omkring år 1580 og han døde omkring år 1631. Han bodde på Valen i Kvinnherrad og ble gift med Sissel Jakobsdatter fra Jørstad på Sjernarøy omkring år 1607. Hun var født omkring år 1575 og hun døde omkring år 1665. Farteign og Sissel hadde tre barn.

 

G. Mads Skaga Fartegnsson Bagge ble født omkring år 1520.

 

H. Samson Fartegnsson Bagge ble født omkring år 1520/30. Han døde omkring år 1600. Det er ikke helt sikkert at Samson var en av barna til Karen og Fartegn. Den kilden som henviser til Samson nevner to etternavn på Samson. Det ene er Fartegnson og det andre er Ludvigson. Men kilden plasserer Samson blant blant barna til Karen og Fartegn.