KAREN KNUTSDATTER SCHANKE

Vær obs på at teksten under her er hentet fra den gamle nettsiden og vil fra omkring år 2014 bli oppgradert eller endret, da jeg har funnet mer eller/og nyere stoff. I teksten er det flere linker til andre undersider og disse skal fungerer normalt. Men ikke slik det er beskrevet på infosiden, da det beskriver nettsiden etter at den er blitt oppgradert/fornyet. Linkene åpner en ny underside og man vil komme til toppen av den når man trykker på linken. Bildene, som hørte til denne teksten da det låg på den gamle nettsiden, er ikke blitt flyttet over til denne nettsiden, og hvis man ønsker å se disse bildene må man besøke den gamle nettsiden. Se link (skilt) på startsiden. Trykk på "HOVEDMENY" og deretter på "KILDER", for å se hvilke kilder som er brukt angående denne teksten.

Peder den eldre Lafransson Rytter, sønn av Lafran Rytter, ble født omkring år 1470 på Jemtland, som låg i Norge på denne tiden. Kildene mine nevner to gårder, der Peder skal bodd isammen med sin hustru. Noen kilder skriver at han bodde på gården Baache i Jemtland og andre kilder skriver at han bodde på gården Herkja i Jemtland. Mye kan tyde på at han hadde bodd på begge disse gårdene, siden han fikk en sønn på gården Baache og en sønn på Herkja i Jemtland, ifølge mine kilder. Peder døde før år 1539. Peder giftet seg omkring år 1480/85 med Christine Jensdatter Schanke, som ble født omkring år 1465/70 på gården Andvigsgaard eller på gården Billsta i Hackås. Begge disse gårdene låg i Jemtland. Noen kilder skriver at Christine ble født i år 1485. Men dette er nok en skrivefeil, da de fleste kildene mine skriver at Knut Pedersson, som var sønnen til Christine, ble født i år 1485/90. Da Knut døde i år 1539, var Christine hos han i Trondheim. I et diplom fra år 1539, står det følgende ( sammendrag av diplom Dip-Norw b.XXI ): Inventarium paa Degnegaarden i Throndhjem, optaget efter Hr. Knut Pederssons død i nerværelse af 3 kanniker, Lagmanden, Hr. Knuts moder, Hustru Christine, og en Borger i Throndhjem " .Christine døde etter år 1539. Jens Karlsson Schanke, som ble født i år 1407 på Hov i Hackås i Jemtland og som døde omkring år 1488 på Billsta i Hackås, var gift med Chatarina Wibjørnsdatter, som ble født i år 1440 på Marieby i Jemtland og som døde omkring år 1490 på Billsta. De to bodde på Billsta i Hackås i Jemtland, der de hadde barna Inger Jensdatter, som ble født omkring år 1465 og som døde omkring år 1535 på Bjårne i Hackås, og Karin Jensdatter, som døde før år 1507.

 

Karin var gift med Peder Kempe og Inger var gift med Jens Kjetilsson. Det kan også hende at Jens og Chatarina hadde bodd på gården Andvigsgaard i Jemtland i en periode, før de bosatte seg på gården Billsta i Hackås. Karl Pederson på Hov var faren til Jens Karlsson Schanke og ifølge boken " Slekten Skunck ", som ble utgitt i år 1978, så var Harald Hårfagre en av forfedrene til Karl. Med det så kan man si at Karl stammet fra norske kongeslekter. Karl ble født omkring år 1360 på Hackås og han døde omkring år 1430 på Hackås. Karl var sysselmann på Jemtland og han var gift med Radgerd Kjetilsdatter, som fremdeles levde i år 1430. Schanke navnet ble skrevet på mange forskjellige måter: Skunck, Skanke, Skånke, og så videre. De kildene jeg har brukt angående Christine Jensdatter Schanke, skriver at hun stammet fra både svenske og norske kongeslekter. Kan Christine være datteren til Jens tro?. Christine Jensdatter ble født omkring år 1465/70 og den ene datteren til Jens Karlsson, Inger, ble født omkring år 1465. Det betyr at Christine og Inger var jevngamle. Desuten hadde de begge to en far som bar navnet Jens, som stammet fra Scanke ætta, og som bodde på Jemtland. Jens Karlsson hadde en søster, som bar navnet Christina Karlsdatter, som ble født omkring år 1435 på Hov i Hackås. Christine Jensdatter kan ha blitt oppkalt etter henne. Christine Jensdatter hadde også en bror, som bar navnet Peder Jensson Schanke. Han ble født omkring år 1470 på Andvigsgaard eller på Billsta i Hackås i Jemtland. Han kan være oppkalt etter Peder Karlsson, som var broren til Jens Karlsson, eller etter Peder Nilsen, som var far til Karl Pedersson. Peder Nilsen ble nevnt i år 1410 på Jemtland. På denne tiden var det normalt at navnene gikk videre i slektene og det gjorde det nok også i denne slekten. Derfor er det mye som tyder på at Christine Jensdatter Scanke og Peder Jensson Schanke var barna til Jens Karlsson og Chatarina Wibjørnsdatter på Jemtland. Men dette er selvsagt bare en teori fra min side, da jeg ikke har kilder som kan bekrefte dette famileforholdet. Men jeg har heller ingen kilder som kan avkrefte dette, så derfor vil jeg bruke denne teorien på denne nettsiden. Peder den eldre Lafransson Rytter og Christine Jensdatter Schanke hadde 2 barn ifølge mine kilder.

 

1. Peder Pedersson Schanke ble født omkring år 1500 på gården Baache i Jemtland. Han var gift med Helle Håkonsdatter Adelsteen, som ble født i omkring år 1510 på Steinkjer i Nord-Trøndelag. Hennes foreldre var Håkon Torstenson og Anne Henriksdatter Friis. En av mine kilder skriver at Håkon og Anne bodde i Kvinnherrad i Hardanger, men dette er nok feil. De andre kildene som jeg har brukt her, skriver at Håkon og Anne bodde på Steinkjer. Helle hadde en søster, som bar navnet Dorothea, som ble gift med Knut Pedersson, som var broren til Peder. Se lenger nede på denne undersiden. Peder og Helle bodde på gården Baache i Jemtland, der de fikk et kjent barn.

 

A. Christopher Pedersson Schanke ble født omkring år 1540 på gården Baache i Jemtland. Han var gift med Maren, som kom fra kabell i Jutland. Kildene mine nevner ingenting om foreldrene hennes. De to bodde i Sarpsborg i Østfold, der de fikk to barn. Denne familien brukte tittelen Rytter, som nok var et slektsnavn.

 

A1. Oluf Christophersson Schanke ble født omkring år 1575 og han levde fremdeles i år 1647. Han giftet seg omkring år 1613 med Maren Mogensdatter Rosensverd, som var født omkring år 1585/90. De to bodde på Østby i Østfold, der de fikk fem barn. Denne familien brukte tittelen Rytter, som nok var et slektsnavn.

 

A2. Peder Christophersson Schanke ble født omkring år 1570 og han giftet seg omkring år 1616 med Elsebe Olavsdatter Teiste. De to bodde på Fosser i Rakkestad i Østfold. Man vet ikke om de hadde barn. Denne familien brukte tittelen Rytter.

 

2. Knut Pedersson Schanke ble født omkring år 1485/90 på gården Herkja i Jemtland og han døde i år 1539 på erkebispegården i Trondheim . Christine, som var hans mor, var hos han da han døde. Knut var domprovst (Dekanus) ved domkapitlet i Trondheim, under ledelse av erkebiskopen. I følge en av kildene mine var Knut også leder for omlag 100 mann, som forsvarte Steinvikholm festning mot protestantene i år 1537. Erkebiskopen Olav Engelbrektsson bodde på denne festningen i år 1537 for å beskytte seg mot protestantene og de danske soldatene, som hadde i oppdrag med å ta Olav til fange. I et par av mine kilder nevnes det et ekteskap mellom Olav og Maren Pedersdatter Schanke, som var søskenbarnet til Knut. En enkel kilde skriver at Knut og Maren var søsken, men det er nok feil. Ifølge de fleste kildene mine ble Knut gift med Dorthe Håkonsdatter Adelsteen, som ble født omkring år 1490 på Steinkjer i Nord-Trøndelag. Hun var søsteren til Helle Håkonsdatter Adelsteen, som var gift med Peder, som var broren til Knut. Se over her. Foreldrene til Dorthe var Håkon Torstenson og Anne Henriksdatter Friis, som bodde på Steinkjer. En av mine kilder skriver at Håkon og Anne bodde i Kvinnherrad i Hardanger, men dette er nok feil. Noen kilder skriver at Knut giftet seg med Dorthe Adelsteen ( Adel ) Egga fra Jemtland, som også ble født omkring år 1490. Men mye kan tyde på at disse to personene er den samme personen. Det hele er nok kun basert på en misforståelse. Dorthe ble nok født på Steinkjer i Nord-Trøndelag, men flyttet nok til Jemtland da hun giftet seg med Knut. Senere flyttet hun og Knut til Trondheim. Både Trøndelag og Jemtland låg i samme landsdel i Norge på denne tiden.

 

Siden Knut stammet fra en adelsfamilie, så kunne han nok leve i et slags borgelig ekteskap, selv om han var domprovst i Trondheim. I de fleste kildene står det at Dorthe døde omkring år 1570 i Trondheim. Men en av mine kilder antyder at Dorthe kan ha dødd før år 1539, da hun ikke er nevnt i diplomet ( Dip-Norw b.XXI ) fra 1539, da hennes mann døde. Knut og Dorthe bodde på erkebispegården i Trondheim, der de nok hadde flere barn enn bare Karen, som er det eneste kjente barnet til de to. Selv om både diplomet fra år 1539 ( Dip-Norw b.XXI ) og noen av de kildene jeg har brukt skriver at Knut Pedersson Schanke kom fra Jemtland og at Christine Jensdatter Schanke og Peder den eldre Lafransson var hans foreldre, så har jeg alikevel funnet noen kilder som skriver noe helt annet. En kilde skriver at Knut ble født på Seim i Kvinnherrad og giftet seg med Dorthe Adelsten, som også ble født i Kvinnherrad. Foreldrene til Knut ifølge denne kilden var Peder Karlson Schancke, som ble født før år 1438 på Hov i Jemtland og som fremdeles levde i år 1469 på Seim i Kvinnherrad, og Bothilda Svalesdatter Smør, som forsatt levde i år 1485 på Seim i Kvinnherrad. Peder og Bothilda hadde også datteren Anna Pedersdatter. En annen kilde skriver at foreldrene var Peder Karlson Schancke, som var født før år 1438 i Jemtland og som døde etter år 1469 i Jemtland, og Bothilda Svalesdatter Smør, som ble født i Kvinnherrad og døde i Jemtland etter år 1485. Denne kilden skriver også at Bothilda arvet gården Hatteberg i Kvinnherrad i år 1442 etter sin far Svale Jonson Smør bortgang, men at hun nok ikke bodde der. Hun skal også ha arvet gården Hananger på Lista og flere andre gårder. Peder og Bothilda, som er nevnt her, kan være de samme som er nevnt over her i den første kilden. Det er kun hvor de bodde hen, som ikke er likt i disse to kildene. Peder Karlson Schancke, som blir nevnt i begge avsnittene over her, skal i følge den ene kilden være sønn av Karl Pederson og Radgerd Kjetilsdatter på Hov i Hackås i Jemtland. Les mer om Karl og Radgerd lenger oppe på denne undersiden.

 

Ifølge boken " Slekten Skunck ", som ble utgitt i år 1978, så hadde Karl følgende barn: Peder, Erik, Ørjan, Olav, Jens og Kristina. Jens ble født i år 1407. Les mer om sønnen Jens lenger oppe på denne undersiden. Hvis Peder var sønn av Karl må han ha vært født før år 1430, da Karl døde omkring år 1430 og da var han omtrent 70 år gammel, siden han ble født omkring år 1360. Hvis Peder eksempelvis ble født i år 1430, ville han ha vært mellom 55 og 60 år gammel, da Knut Pedersson Schanke ble født. Knut ble jo født omkring år 1485/90. Derfor er det tvilsomt at Peder Karlson var far til Knut. Siden kildene over her, som beskriver Peder Karlson Schancke, skriver at Peder var født før år 1438 og at han var sønn av Karl Pederson, som fikk sønnen Jens i år 1407, bør man gå utfra at også Peder ble født engang på den samme tiden som Jens. Derfor er nok mer sannsynligt at Peder ble født mellom år 1380 og år 1420 på Jemtland. I år 1380 var Karl 20 år gammel og han hadde nok begynte å stifte familie omtrent på denne tiden. Karl ble født omkring år 1360. Desuten var Peder gift med Bothilda og ikke med Christine Jensdatter, som ifølge et diplom fra år 1539 var moren til Knut. Hvis denne Peder, som er nevnt i avsnittene over her, var sønn av Karl, så var han nok bare onkelen til Christine, som var moren til Knut Pedersson. Derfor holder jeg meg til teorien, som jeg har beskrevet lenger oppe på denne undersiden, angående familieforholdene til Christine. En tredje kilde nevner en Peder Olavsen Schanke på Jemtland, som ble født mellom år 1401 og år 1449 på jemtland, og som døde mellom år 1440 og år 1527 i Herjedalen, som også låg i Norge på denne tiden. Peder var gift med Margit Joensdatter, som ble født mellom år 1407 og år 1452, og som døde mellom år 1440 og år 1534. Disse to skal i følge kilden vært foreldrene til Knut Pedersen, som flyttet til Trondheim og ble domprovst (Dekanus) der. Jeg stoler ikke helt på denne kilden, fordi den har et ganske stort spenn mellom årstallene på fødselsårene og på dødsårene på både Peder og på Margit. Dette tyder på at det er en meget usikker kilde. Desuten vet man av diplomet fra år 1539 at moren til Knut bar navnet Christine og hun levde fremdeles i år 1539, mens hustruen til Peder Olavsen, Margit, var død før år 1534. Da både et diplom fra år 1539 og noen av kildene mine holder seg til at foreldrene til Knut var Christine Jensdatter Schanke og Peder den eldre Lafransson på Jemtland, så velger jeg å bruke det på denne nettsiden. Angående Christine sine foreldre, så velger jeg å bruke min teori, som er beskrevet lenger oppe på denne undersiden.

 

Fikk en e-post der man mente at Knut Pedersson Schanke ikke kan være faren til Karen (Karine), da han er nevnt uten ektefelle i diplomene. I de samme Diplomene står det at Kristine var moren til Knut og hun var trolig av Scanke ætta. Knut sin far var nok Peder den eldre Rytter. Hvis Karine hadde vært datteren til Knut, så hadde hun vært et frillebarn og da hadde hun nok ikke blitt giftet inn i adelen og fått barn som ble titulert som av høyadelen. Det var nok Joachim Nilsson Lykke på Stor-Fosen i Sør Trøndelag som var faren til Karine. Moren til Karine var nok Maren Pedersdatter Bilde, som nok var i slekt med Esge Bilde. Joachim og Maren hadde tre barn i sammen på Stor-Fosen. Det var Karine, Nils og Helvik. Joachim hadde også vært gift med Helvig Pedersdatter Høegh-Banner og Anna N.N. Man kjenner ikke til barn i disse to ekteskapene. Jeg har lest gjennom de utdragene fra DN som du har sendt, og også den litraturen jeg selv bygde på da jeg skrev VFS ( bl.a. Daas biografi over Kristoffer ). Jeg er enig i at den tradisjonelle litraturen forsatt etterlater et inntrykk av at Kristoffers ekteskap nok burde ha vært bedre dokumentert, selv om svært mange synes å gå god for at hun var datter av dekanen i domkirka i Trondheim, Knut Pedersen Schanke. Slutt på melding i e-post. En av mine nyere kilder skriver følgende: " I Trond Teistes aner findes også en: " Dorthe Adelsteen gift med Knud Skanke ", et ægtepar hvis datter " Karen Skanke anføres gift med Christopher Rustung ", aner der alle genfindes i ligprædiken og anetavlen for " Maren Jørgensdatter ( Staur ) død 1685 " ". Jeg vil tilslutt nevne at Trond Teiste døde i år 1660 på Lunde. En annen kilde skriver: selv om Knut var domprovst (Dekanus) ved Nidaros, så levde han alikevel i et slags borgerlig ekteskap med Dorthe og de to hadde nok flere barn enn bare Karen. Det er også trolig at Knut var en adelsmann. Et diplom fra 1539, ( Dip-Norw b.XXI ), skriver at moren til Knut Pedersen Schanke bar navnet Christine.Diplomet skriver følgende ( sammendrag ): Inventarium paa Degnegaarden i Throndhjem, optaget efter Hr. Knut Pederssons død i nerværelse af 3 kanniker, Lagmanden, Hr. Knuts moder, Hustru Christine, og en Borger i Throndhjem. Noen av kildene mine bekrefter at moren til Knut bar navnet Christine Jensdatter Schanke og at hun var nevnt i år 1539. Hun bodde på Herkja i Jemtland, som på denne tiden låg i Norge. Hun var gift med Peder den eldre Lafransson Rytter, som døde før år 1539. Som nevnt over her, så hadde Knut og Dorthe barnet Karen.

 

A. Karen ( Karine ) Knutsdatter Schanke ble født i år 1510 i Trondheim. De fleste kildene som jeg har brukt, skriver at Karen ble født mellom år 1495 og år 1500. Men dette er nok feil. Hvis Karen var født i år 1500, ville hun vært over 50 år gammel da de siste barna hennes ble født. De siste barna hennes ble født mellom år 1550 og år 1557. En av de nyeste kildene mine skriver at Karen ble født i år 1510, som er mer sansynligt. Desuten ble moren hennes født omkring år 1490 og hun var nok over 16 år gammel før Karen ble født. Derfor passer år 1510 som en cirka årstall på Karen sitt fødeår. Mellom år 1527 og år 1530 ble Karen kjent med Kristoffer Trondson, som hadde kommet opp til Trondheim i år 1527 fra Seim i Kvinnherrad i Hardanger, for å jobbe for sin onkel erkebiskopen Olav Engelbrektsson. Erkebiskopen hadde sitt bosted og sin arbeidsplass i Trondheim og derfor var nok Kristoffer også en del i Trondheim, selv om han for det meste var ute på et av skipene til sin onkel. Kristoffer ble nok kjent med Karen via erkebiskopen Olav og domprovst Knut i Trondheim. Både Christoffer og Knut jobbet for Olav, og derfor ble de to nok godt kjente med hverandre, og på den måten ble Kristoffer kjent med Karen, som var datteren til Knut. I et par av mine kilder nevnes det et ekteskap mellom Olav Engelbrektsson og Maren Pedersdatter Schanke, som var søskenbarnet til Knut. Bryllupet mellom Kristoffer og Karen i år 1533 ble nok holdt i Nidarosdommen i Trondheim og de to ble nok viet av erkebiskopen Olav Engelbrektsson. Det nygifte paret bosatte seg på storgården Fosen i sør Trøndelag. En av kildene jeg har brukt her, skriver følgende: " I Trond Teistes aner findes også en: " Dorthe Adelsteen gift med Knud Skanke ", et ægtepar hvis datter " Karen Skanke anføres gift med Christopher Rustung ", aner der alle genfindes i ligprædiken og anetavlen for " Maren Jørgensdatter ( Staur ) død 1685 ". Jeg vil tilslutt nevne at Trond Teiste døde i år 1660 på Lunde.

 

Men hvetebrødsdagene til Kristoffer og Karen varte nok ikke så lenge. Kristoffer måtte ut på nye oppdrag for sin onkel. Men det første året, i år 1533, fikk nok Kristoffer og Karen en god del tid i lag, siden Kristoffer dette året jobbet som kommendant på erkebiskopen sin festning på Steinsvikholmen. Pågrunn av urolighetene som oppsto i Trondheim i år 1536, så ville nok Kristoffer sende Karen og deres to døtre til en trygg plass. Engang mellom år 1536 og år 1537 reiste Karen, som da var gravid, og hennes to døtre til gården Seim i Kvinnherrad, som var hjemgården til Kristoffer. Det var nok et av skipene til erkebiskopen som fraktet Karen og barna hennes ned til Kvinnherrad i Hardanger og det var nok Kristoffer som sto bak roret. På Seim fødte Karen det tredje barnet sitt i år 1536/37, mens Kristoffer Trondson var i Trondheim. Pågrunn av urolighetene i både Trondheim og ellers i Norge, så måtte Kristoffer og erkebiskopen forlate Norge i begynnelsen av år 1537. Kristoffer tok med seg sin kone Karen og deres tre døtre, og flyttet til Nederland, der de bosatte seg i byen Lier i Brabant. Erkebiskopen Olav Engelbrektsson bodde hos dem fram til sin død i år 1538. De kildene som beskriver et ekteskap mellom Olav og Maren Pedersdatter Schanke, nevner ikke noe mer om Maren etter år 1520 og derfor vet jeg ikke om hun ble med ned til Nederland i år 1537 eller om hun flyttet tilbake til sitt barndomssted i Jemtland i år 1536 med barna, da urolighetene begynte i Trondheim. Kristoffer og hans lille familie forlot Nederland i år 1538 og i slutten av dette året bosetter de seg byen Emden i det såkalte Østfriesland. I år 1538 fødte Karen en sønn, som fikk navnet Enno. Han ble født kort tid etter at familien hadde bosatt seg i byen Emden. Den lille familien bodde i Østfriesland fram til år 1542. I slutten av år 1542 bor Karen og hennes familie på Ebelholt kloster i Danmark. Klosteret, som låg på Sjælland, fikk Kristoffer i gave av Kong Christian den tredje av Danmark. Grunnen til gaven var fordi at Kristoffer gjorde en god jobb som kaptein på krigsskipene til den danske Kongen. I perioden mellom år 1545 og år 1557 fikk Karen og Kristoffer fire døtre til. Den store familien var i år 1557 også blitt adlet og de hadde fått adelsnavnet "Rustung". Men navnet ble ikke brukt av den store familien. Familien hadde også et hus i København på denne tiden. Karen flyttet tilbake til Norge og bosatte seg på gården Seim i Kvinnherrad, da Kristoffer døde i år 1565 i Danmark. Karen tok med seg sin avdøde mann til Norge og fikk han gravlagt i en sarkofag under kirkegulvet i kirken i Rosendal i Kvinnherrad. Karen arvet gården Seim etter sin mann. Datteren Elsa arvet gården, da Karen døde i år 1578. Mest sannsynligvis ble nok Karen gravlagt vedsiden av sin mann, inne i kirken. Kristoffer og Karen hadde totalt åtte barn og de fikk alle tittelen Tronds da Kristoffer ble adlet.

 

A1. Kristine Kristoffersdatter Tronds ble født i år 1534 i Trondheim og hun døde i år 1594 på Sandven i Kvam.

 

A2. Magdalena Kristoffersdatter Tronds ble født i år 1535/36 i Trondheim og hun levde fremdeles i år 1614 på Vatne og Valvatne på Stord.

 

A3. Anna Kristoffersdatter Tronds ble født i år 1536/37 på Seim i Kvinnherrad og levde fremdeles i år 1607 på Utstein kloster på Rennesøy.

 

A4. Enno Kristofferson Trondsen ble født i år 1538 i Emden og han døde i år 1571 i Tyskland.

 

A5. Dorthea Kristoffersdatter Tronds ble i år 1545/50 i Danmark og hun levde fremdeles i år 1578 på Steine i Steinsdalen i Kvam.

 

A6. Elsa Kristoffersdatter Tronds ble født i år 1550/51 i Danmark og hun levde fremdeles i år 1625 på Seim i Kvinnherrad.

 

A7. Maren Kristoffersdatter Tronds ble født i år 1550/52 i Danmark og hun levde fremdeles i år 1578 på Bjelland i Kvinnherad.

 

A8. Margrete Kristoffersdatter Tronds ble født før år 1557 i Danmark og hun levde fremdeles i år 1578 på Malkenes i Tysnes.