DORTHEA KRISTOFFERSDATTER TRONDS

Vær obs på at teksten under her er hentet fra den gamle nettsiden og vil fra omkring år 2014 bli oppgradert eller endret, da jeg har funnet mer eller/og nyere stoff. I teksten er det flere linker til andre undersider og disse skal fungerer normalt. Men ikke slik det er beskrevet på infosiden, da det beskriver nettsiden etter at den er blitt oppgradert/fornyet. Linkene åpner en ny underside og man vil komme til toppen av den når man trykker på linken. Bildene, som hørte til denne teksten da det låg på den gamle nettsiden, er ikke blitt flyttet over til denne nettsiden, og hvis man ønsker å se disse bildene må man besøke den gamle nettsiden. Se link (skilt) på startsiden. Trykk på "HOVEDMENY" og deretter på "KILDER", for å se hvilke kilder som er brukt angående denne teksten.

Dorthea Kristoffersdatter Tronds ble født engang mellom år 1545 og år 1550 i Danmark og omkring år 1565 ble hun med sin søster Anna Kristoffersdatter Tronds til Skottland. I Skottland fikk Dorthea to gode venner. Det var Maria Stuart, som var dronning i Skottland, og hennes halvbror Johan William Stuart. Johan og Dorthea ble nok kjærester mens hun var i Skottland. Senere samme året måtte Dorthea og Anna reise tilbake til Danmark, fordi faren deres, Kristoffer Trondson, var gått bort omkring år 1565. Johan Stuart reiste også til Danmark, i sammen med de to søstrene. Omkring år 1565/66 reiste Dorthea og Anna til Norge sammen med resten av familien. Johan var nok også med til Norge. Det er usikkert om Dorthea og Johan giftet seg i Norge eller i Skottland. Men de to bosatte seg på gården Steine i Steinsdalen i Kvam. Dorthea fikk ved skifte omkring år 1578 etter sin mor, Karen, 1 1/2 løp smør Qvelnes 1/2 løp bukkesk. Samland 1/2 løp salt Spildo 1/2 løp sm. og Svorteland 1 vog fisk. Johan brukte i følge noen av kildene mine også etternavnet Steward (Stewart), som kan være en feilskriving av navnet Stuart.

 

I følge en e-post jeg fikk mener man at det er helt utenkelig at Dorothea skal ha vært gift med en uekte sønn av Jakob V av Skottland. Dette er sannsynligvis en gjetning av personer som har trodd at alle som het Stewart var medlemmer av kongefamilien. I virkeligheten var slekten allerede på 1500-tallet svært stor, og mange grener var ikke nærmere i slekt med kongefamilien enn de fleste andre adelsslekter i Skottland. Alle Jakob Vs uekte barn er godt kjent, og ingen av disse ble gift med noen norsk adelsdame. Jeg har ennå ikke lykkes i å finne en troverdig (dvs. samtidig) kilde som sier at hun var gift med en John Stewart i det hele tatt. Derimot tror jeg hun kan ha vært gift med en William Stewart som var Lyon King of Arms en kort periode på 1560-tallet før han ble henrettet for trolldom. E-post slutt. Jeg har selv lest et par kilder angående de uekte barna til Kong Jakob V av Skottland. Noe har jeg funnet på nettet og noe i diverse bøker. Noen av kildene har ikke tatt med alle de uekte barna, mens andre kilder nevner alle barna. De fleste kildene jeg har brukt beskriver et ekteskap mellom Dorthea Tronds og Johan Stuart. De bodde på Steine i Steinsdalen i Kvam og hadde barnet Anna. Men jeg kan jo selvsagt ikke garantere at kildene mine er rette og selv om det i dag kommer ut nye bøker med ny informasjon, så er det jo ikke helt sikkert at det stemmer heller. Dorthea og Johan fikk et kjent barn.

 

1. Anna Johansdatter giftet seg med Sjurd Askjellsen og de to bodde på Nes i Kvinnherrad. Anna ble nok oppkalt etter sin tante Anna Kristoffersdatter Tronds, som ble kalt for skottefruen. Anna og Sjurd fikk to kjente barn.

 

A. Margrete Sjurdsdatter hadde et forhold med Laurits Johannesen på Tornes, som var barnebarnet til Kristine Kristoffersdatter Tronds. Margrete og Laurits fikk et barn:

 

A1. Herborg Lauritsdatter giftet seg med Anders Andersson Aarsand.

 

B. Brunjulv Sjurdsen giftet seg med ei ukjent kvinne og de bodde på Nes, der de fikk et kjent barn.

 

B1. Marita Brunjulvsdatter giftet seg med David Pust, som var fut i Hardanger. De fikk et kjent barn.